JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
ELOKUU 2016
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Elokuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu oli pääosin hyvää. Se vaihteli hyvän ja tyydyttävän välillä (ollen 0,1 % ajasta tyydyttävää ja 99,9 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 51 jolloin ilmanlaatu oli siis tyydyttävää!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,4 %)
99 %:n arvo oli 30 ug/m3, joka on 20 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (15 ug/m3) on 21 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 42 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,5 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 14 ug/m3, joka on 20 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 20 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä oli kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 01.09.2016 Juha Pulkkinen