JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
ELOKUU 2017
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Elokuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalla mittauskopilla tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu oli pääosin hyvää. Ilmanlaatu vaihteli hyvän ja tyydyttävän välillä (ollen 0,4 % ajasta tyydyttävää ja 99,6 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 53 jolloin ilmanlaatu oli siis tyydyttävää!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty ohje- eikä raja-arvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,4 %)
99 %:n arvo oli 28 ug/m3, joka on 19 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (14 ug/m3) on 20 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 38 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,7 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 13 ug/m3, joka on 19 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 23 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvon lukuarvoa kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy. Ylityksiä on toistaiseksi ollut yksi kappale vuonna 2017 (ylityksiä ei ollut vuonna 2016 lainkaan, vuonna 2015 niitä oli kahdeksan kappaletta).

 

Mikkelissä 01.09.2017 Juha Pulkkinen