JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
SYYSKUU 2014
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Syyskuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja tyydyttävän välillä (ollen 10,3 % ajasta tyydyttävää ja 89,7 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 63 jolloin ilmanlaatu oli siis tyydyttävää.

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 98,3 %)
99 %:n arvo oli 42 ug/m3, joka on 28 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (19 ug/m3) on 27 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 55 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 99,4 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 0,8 mg/m3, joka on 4 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 0,50 mg/m3, joka on 6 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,9 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 21 ug/m3, joka on 30 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 29 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä on toistaiseksi ollut 7 kappaletta Hämeenlinnassa vuonna 2014).

 

Mikkelissä 1.10.2014 Juha Pulkkinen