JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
SYYSKUU 2017
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Syyskuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalla mittauskopilla tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu oli pääosin hyvää. Ilmanlaatu vaihteli hyvän ja tyydyttävän välillä (ollen 3,1 % ajasta tyydyttävää ja 96,9 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 69 jolloin ilmanlaatu oli siis tyydyttävää!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty ohje- eikä raja-arvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,6 %)
99 %:n arvo oli 26 ug/m3, joka on 17 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (13 ug/m3) on 19 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 31 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,9 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 18 ug/m3, joka on 26 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 43 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvon lukuarvoa kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy. Ylityksiä on toistaiseksi ollut yksi kappale vuonna 2017 (ylityksiä ei ollut vuonna 2016 lainkaan, vuonna 2015 niitä oli kahdeksan kappaletta).

 

Mikkelissä 01.10.2017 Juha Pulkkinen