JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
LOKAKUU 2015
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Lokakuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja tyydyttävän välillä (ollen 3,4 % ajasta välttävää; 17,9 % ajasta tyydyttävää ja 78,7 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 96 jolloin ilmanlaatu oli siis välttävää!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,3 %)
99 %:n arvo oli 89 ug/m3, joka on 59 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (49 ug/m3) on 70 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 113 ug/m3.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,5 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 39 ug/m3, joka on 56 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 130 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä on toistaiseksi ollut kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 01.11.2015 Juha Pulkkinen