JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
JOULUKUU 2015
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Joulukuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja huonon välillä (ollen 0,3 % ajasta huonoa; 3,2 % ajasta välttävää; 15,1 % ajasta tyydyttävää ja 81,5 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 108 jolloin ilmanlaatu oli siis huonoa!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,3 %)
99 %:n arvo oli 73 ug/m3, joka on 49 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (35 ug/m3) on 50 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 92 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,9 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 36 ug/m3, joka on 51 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 116 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä oli kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 02.01.2016 Juha Pulkkinen