JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
JOULUKUU 2016
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Joulukuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu oli pääosin hyvää. Se vaihteli hyvän ja välttävän välillä (ollen 1,7% ajasta välttävää; 11,8 % ajasta tyydyttävää ja 86,5 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 82 jolloin ilmanlaatu oli siis välttävää!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,6 %)
99 %:n arvo oli 79 ug/m3, joka on 53 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (45 ug/m3) on 64 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 92 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,9 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 12 ug/m3, joka on 17 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 40 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä oli kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 02.01.2017 Juha Pulkkinen