ILMANLAATU HÄMEENLINNASSA
 Hämeenlinnan kaupungin mittausten mukaan ilmanlaadun tunti-indeksi
oli Niittykatu 2:n mittausasemalla edellisellä viikolla:
 

Indeksiarvo määritetään laskemalla kullekin mitattavalle ilman epäpuhtaudelle (NO2 ja PM10) ali-indeksi, joista korkeimman arvo määrää ilmanlaatuindeksin arvon.

Linkit eteenpäin:   kuukausi-indeksi viimeisin tuntidata

Hengitettävän pölyn raja-arvon lukuarvon ylitykset: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 
 

 Indeksin määrittely 
Indeksi
Luonnehdinta
Terveysvaikutukset  Muut vaikutukset 
0 - 50
hyvä
ei todettuja  lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä 
51 - 75
tyydyttävä
Hyvin epätodennäköisiä  lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä 
76 -100
välttävä
Epätodennäköisiä  selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
101 -150          huono mahdollisia herkillä 
yksilöillä
selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
151 -
Erittäin huono
mahdollisia herkillä 
väestöryhmillä 
selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
(Lähde: HSY, ympäristötoimisto)
 
Lisätietoja:
Hannu Niukkanen e-mail: Hannu.Niukkanen@hameenlinna.fi
puh. 040-0712830
Juha Pulkkinen e-mail: jppkal@dlc.fi
puh. 0400-447205

Tietoja ilmanlaatuindeksin laskentatavasta löytyy osoitteesta:

HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut)
[Hämeenlinnan kapunki] [JPP-kalibrointi]