Monikemikaaliherkkyys


 1. Nimityksiä
 2. Oma tapaukseni
 3. Selitys?
 4. Määritelmä
 5. Oireet
 6. Esiintyvyys
 7. Aiheuttajat
 
 1. Mekanismeja
 2. Oireiden lähteitä
 3. Hoito
 4. Selviytymisohjeita
 5. Lähteitä
 6. Linkkejä
1. Nimityksiä
Monikemikaaliherkkyys (Multiple Chemical Sensitivity, MCS) kuuluu laajempaan tautiryhmään, josta käytetään nimitystä ympäristösairaudet (Environmental Illness, EI). Näitä aiheuttavat muun muassa kemikaalit ja sähkömagneettinen säteily. Usein monikemikaaliherkkyyden taustalla on kemikaalivamma (Chemical Injury), mutta se voi syntyä muistakin syistä.  Alkuun
2. Oma tapaukseni
Toistakymmentä vuotta tämän ongelman parissa kamppailtuani on terveyteni nyt usean vuoden aikana parantunut melko hyväksi. Omalla kohdallani ongelma puhkesi täyteen mittaansa asuessani kerrostalossa, jossa eristeenä oli villasta valmistettua voilokkia. Se oli oivallinen alusta koille, minkä takia asukkaat käyttivät runsaasti koinmyrkkyjä. Samoihin aikoihin oli sokeripalarokotus poliota vastaan ja olin vaihdattamassa hampaiden amalgaamipaikkoja yhdistelmämuovisiin päästäkseni aikaisemmista vaivoistani. Vaihto tehtiin suojaamattomana, jolloin elohopeahuuruja pääsi runsaasti elimistöön. Aikaisemmin olin herkistynyt joillekin lisäaineille ja tupakansavulle, joka aiheutti poltetta keuhkoissa. Oirekuvastokseni muodostui herkkyys lähes kaikkia kemikaaleja kohtaan. Jotkin hajut aiheuttivat hengitysvaikeuksia, ruoan lisäaineet poltetta suussa ja ruoansulatuselimistössä, ihokosketus kemiantuotteisiin ja joihinkin muoviesineisiin ärsytystä ja puutumista. Pahimmaksi koin keskittymiskyvyn heikkenemisen, koska se vaikutti työkykyyni. Lisäksi kärsin allergioista ja hiivasyndroomasta.

Tietoa oli tuolloin hyvin vähän saatavilla, joten ainoa mitä kykenin tekemään, oli pyrkiä vähentämään oireilua. Päällimmäiseksi tavoitteeksi muodostui mahdollisimman luonnonmukaisten olosuhteiden saavuttaminen niin ympäristön kuin ravinnon suhteen. Nykyään tietoa on jo jonkin verran saatavilla ja siitä olen laatinut tähän koosteen.

Tilanne vuonna 2009

Noudatettuani tässä kirjoituksessa vuonna 1998 laatimaani ohjelmaa helpottui herkkyysongelmani koko ajan, kunnes tilanne kääntyi noin vuonna 2002 huonompaan suuntaan. Syynä saattoi olla öljytäytteisen lämpöpatterin vuoto, jonka huomasin vuonna 2005, mutta olo ei ratkaisevasti parantunut saneerauksen jälkeen. Vuonna 2006 minuun otti yhteyttä eräs henkilö, joka oli saanut kemikaaliherkkyyteen sopivia oireita fluorokinoloniin perustuvan antibiootin käytön jälkitilana. Kiitos hänen, kokeilin jättää ruokavaliostani pois kaiken, joka saattaisi sisältää antibioottijäämiä ja sen seurauksena pääsin eroon viivästyneistä oireista, jotka alkoivat altistusta seuraavana päivänä. Nämä olivat pahimmat oireet enkä sen jälkeen enää menettänyt keskittymiskykyäni. Pahaksi oireeksi jäi enää väsymys. Vuoden 2008 keväällä tulehtui 30 vuotta aikaisemmin juurihoidettu hammas ja se vedettiin pois. Sen jälkeen oireita jäi jatkuvasti pois ja nykyään olen käytännöllisesti katsoen oireeton. Joudun kuitenkin edelleen välttelemään antibioottijäämiä sisältäviä ruoka-aineita enkä ole myöskään purkanut ruokavaliotani. Vaikuttaa siltä, että juurihoidettu hammas oli estänyt tervehtymiseni. Se tuntuu uskottavalta, koska kuollut hammas ei kykene uudistamaan kiillettään, vaan haurastuu ja tarjoaa pinnan koloissaan hyvän suojapaikan haitallisille mikrobeille.

Tilanne vuonna 2010

Joitakin oireita palasi takaisin ja oloni huononi vuodenvaihteen paikkeilla. Keväällä suustani löytyi oireeton kuollut hammas, joka vedettiin pois. Sen jälkeen olo on jatkuvasti parantunut, mutta oireilen vieläkin jonkin verran.  Alkuun

3. Selitys?
Monikemikaaliherkkyys on vielä vähän tunnettu ja tutkittu sairaus. Persianlahden sota toi lisää mielenkiintoa sitä kohtaan, kun monet siellä palvelleet saivat siihen sopivia oireita. Mahdolliseksi syyksi on ehdotettu, että altistuminen kemikaaleille aiheuttaisi kromosomivaurioita eikä puolustusjärjestelmä toimisi riittävän hyvin, vaan tällaisia viallisia soluja jäisi jonkin verran elimistöön ja niiden määrä kumuloituisi aina uusissa kosketuksissa myrkyllisiin aineisiin. Vialliset solut toimivat häirikön tavoin ja sotkevat normaalia aineenvaihduntaa, mikä korostuu erityisesti silloin, kun elimistöön joutuu haitallisia aineita. Viallisten solujen määrän ylittäessä sietorajan, puhkeaisi oireita tuottava sairaus.

Nykyinen käsitykseni (2010) sairauden syystä on se, että solut ovat saastuneet eikä ihmisen normaalit puolustusmekanismit pysty niitä puhdistamaan. Saastuneet solut eivät pysty toimimaan normaalisti, mikä johtaa siihen että jotkin elintoiminnot häiriintyvät tai heikkenevät. Kenties solujen häiriintyminen syntyy kromosomien niissä osissa jotka säätelevät geenien toimintaa. Suurin syy puhdistumisen epäonnistumiseen on uskoakseni se että saasteaineet ovat elimistölle entuudestaan tuntemattomia eikä se niinollen ole kyennyt oppimaan tekemään niitä vaarattomiksi. Erilaisia soluja kuormittavia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa monikemikaaliherkillä ovat mm. seuraavat.

 Alkuun
4. Määritelmä
Erään määritelmän on esittänyt tohtori Mark Cullen:

Monikemikaaliherkkyys on hankittu sairaus, jota luonnehtivat useissa elimissä esiintyvät ajoittaiset oireet, jotka ilmenevät seurauksena osoitettavissa olevalle altistukselle, jonka aiheuttaa moni toisistaan riippumaton kemiallinen yhdiste pitoisuudessa, joka on selvästi alhaisempi kuin minkä on todettu aiheuttavan normaaliväestössä haitallisia vaikutuksia.

Jotkin tunnetut sairaudet voivat myös sopia määritelmään.  Alkuun

5. Oireet
Oireiden luonne:

Oireita:

Oireet ovat yksilöllisiä eikä niiden laadulla ole kovin selvää yhteyttä sairastumistapaan tai sen aikaisiin olosuhteisiin. Yleensä heikoimmassa tilassa olevat elimet oireilevat.

Oireilu voi kehittyä hitaasti pitkän ajan kuluessa. Välillä oireet voivat peittyä niin, että haitallinen vaikutus havaitaan vieroitusoireista, kun ärsytystekijät poistetaan. Myöhemmin oireilun saa aikaan aina pienemmät pitoisuudet ja oireet voimistuvat. Oireilu laajenee kahteen suuntaan, uusiin elimiin ja uusille ärsytystekijöille.

Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota samankaltaisiin oireisiin ja hoitovasteisiin, joita on kolmessa muussa sairaudessa:

Jotkut arvelevat niiden kaikkien syiksi samoja ympäristötekijöitä ja erojen johtuvan vain yksilöllisistä haavoittuvuusominaisuuksista.

Pahentuessaan tila saattaa johtaa tunnistettaviin sairauksiin, joita ovat:

Kemikaaliherkät ovat usein herkkiä myös muussa suhteessa, kuten äänille (melulle), hajuille ja valolle.  Alkuun
6. Esiintyvyys

Persianlahden sodan lisäksi on sattunut kolme tapausta, jotka ovat jättäneet jälkeensä suuren joukon toistuvista epämääräisistä oireista kärsiviä ihmisiä:

7. Aiheuttajat
Altistavia yksilötekijöitä:

Altistavia ympäristötekijöitä:

Samaan aikaan vaikuttavat tekijät saattavat voimistaa toistensa vaikutusta jopa huomattavasti.  Alkuun

8. Mekanismeja
Pääasiallisin vaikutusmekanismi on myrkkyjen eliminointia hoitavan entsyymitoiminnan riittämättömyys. Syynä saattaa olla
9. Oireiden lähteitä
Kemikaaleja:

Joitakin yksittäisiä tuotteita:

Muita oireiden aiheuttajia:

10. Hoito
Tautiin ei tunneta parannuskeinoja. Myöskään yleisesti käytettyä diagnoosimenetelmää ei ole. Hoidon ja tutkimusmenetelmien kehittäminen on hidasta, sillä kemianteollisuus kykenee omilla tutkimuksillaan ja lobbauksellaan vaikeuttamaan apurahojen saantia. Silti monet tahot USA:ssa rinnastavat monikemikaaliherkkyyden sairauteen.

Diagnoosin perustana on laaja selvitys potilaan ympäristötekijöille altistumisesta sekä oirekartoitus. Hoidon lähtökohtana on vahingollisten tekijöiden tunnistaminen erilaisten kokeiden avulla ja niiden eliminointi.  Alkuun

11. Selviytymisohjeita
Ihmisen elimistö on kehittynyt pitkän evoluution tuloksena. Se on oppinut poistamaan kaikki yleisesti kohtaamansa haitalliset aineet ja hyödyntämään ravinnoksi kelpaavan. Haitallisia aineita tuotetaan kuitenkin nykyään jatkuvasti lisää, mutta keho joutuu tyytymään vanhoihin puhdistuskonsteihinsa. Samaan aikaan ravintotottumukset ovat muuttuneet huomattavasti. Raffinointi on tehnyt ruoasta hyvin ravinneköyhää, lihan kulutus on kasvanut merkittävästi eikä tulikaan ole palvellut ihmistä vielä kovin pitkään. Ihmiselimistö on lisääntyvän kemikaalikuormituksen kohteena ja lisäksi sen toimintaedellytykset ovat huonontuneet.

Paluuta menneisiin luonnollisiin olosuhteisiin ei ole emmekä niitä kovin hyvin tunnekaan, mutta voimme kuitenkin vähentää epäluonnollisia kuormitustekijöitä. Haitallisten tekijöiden vältteleminen ei ole meille sairastuneille tärkeää vain oireiden poissapitämiseksi, vaan myös lisävaurioiden ehkäisemiseksi. Kaikesta emme voi päästä eroon, mutta onneksi elimistön korjaavat mekanismit ovat yllättävän vahvoja. Kun vielä autamme sitä rakentamalla terveyttämme kestää se vahvistuttuaan paremmin haitallisia reaktioita.

Vältä aikaisemmin mainittuja oireiden aiheuttajia

Rakenna kodistasi turvapaikka

Vältä lisäaltistuminen

Rakenna terveyttäsi

Luettelo haitallisia kemikaaleja korvaavista tuotteista löytyy omalta sivultaan.  Alkuun

12. Lähteitä (Tarkistettu 2009)
Postituslista monikemikaaliherkkyydestä

Chemical-Illnet

Liittyäksesi lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen:

LISTSERV@LISTSERV.ICORS.ORG

ja komennoksi kirjoita:

SUBSCRIBE CHEMICAL-ILLNET

Yhdistys

Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry

Yhdistys yrittää lisätä yleistä tietoisuutta asiasta ja saada yhteiskunnan tukea ongelmasta kärsiville. Sen sivusto lötyy osoitteesta

http://www.hajusteyliherkkyys.com/

Elävä ravinto

Elävässä ravinnossa ei ruokaa kypsennetä tulella, vaan käytetään muunlaisia valmistustapoja. Se on siksi paljon lähempänä ihmisen luonnollista ruokavaliota kuin länsimainen. Sillä onkin huomattavia terveysvaikutuksia. Sitä voi opiskella mm. kansanopistojen kursseilla. Hyvä kirja aiheesta on:

Elsa Ervamaa - Ritva Alku: Elävä ravinto, WSOY

Harrastajille on myös oma yhdistys:

Elävän Ravinnon Yhdistys r.y.

 Alkuun

13. Linkkejä (Tarkistettu 2010)
Health & Environment Resource Center. CHEMICAL-ILLNET keskustelulistan omistajan henkilökohtainen sivusto sisältää runsaasti tietoa sairaudesta ja laajan luokitellun linkkikokoelman.

Multiple Chemical Sensitivity (MCS) - An Overview. The Environmental Illness Resource sivuston kattava artikkeli monikemikaaliherkkyydestä. Sivustolta löytyy runsaasti artikkeleita muistakin ympäristösairauksista.

An Overview of MCS by Cynthia Wilson. Tässä suositeltavassa Chemical Injury Information Networkin artikkelissa taustoitetaan sairautta, sen historiaa ja tutkimusta.

CFS-verkko. Hyvä sivusto, joka käsittelee monikemikaaliherkkyyden rinnakkaissairautta kroonista väsymysoireyhtymää. Sivustolla on myös keskustelupalsta.

Perustietoa sähköyliherkkyydestä. Suomen sähköyliherkät ry.:n tietosivu. Sähköyliherkkyyden puhkeamisessa arvellaan laitteista vapautuvien kemikaalien, erityisesti palonestokemikaalien, näyttelevän merkittävää osaa. (Mm. Ruotsissa Svenska Fläkt yrityksessä sattui epoksialtistus, jonka seurauksena 20 työntekijää joutui sairaseläkkeelle sähköyliherkkyysoireista.) Sähköyliherkkyys saattaa kuulua monikemikaaliherkkyyden kanssa samaan rinnakkaissairauksien ryhmään ja olla osallisena myös näiden muiden puhkeamisessa, vaikka sen oireita ei olisi vielä tiedostettukaan.

Wikipedia:n artikkeli Multiple chemical sensitivity (luettu 26.8.2010) vaikuttaa kemianteollisuuden taistelukentältä.  Alkuun