Black Bum's Rottweilers

jalostustarkastus


 

 

Koti
Ylös
Koirat kotona
Pois nukkuneet
Pentueet
Pelastuskoira
Kuvat
Linkit

   

JALOSTUSTARKASTUS

 

Rottweilerin jalostuksen tavoiteohjelmassa kerrotaan jalostustarkastuksesta näin:

Tarkastettavat kohteet:

Vuonna 1986 uusittiin SRY:n jalostustarkastus. Rottweilerista määriteltiin 23 tarkastettavaa tai mitattavaa kohdetta. Tarkastettavat kohteet valittiin lukuisista muista koiraa kuvaavista kohdista kahdella perusteella:

* Rottweilerin rotumääritelmässä mainitut koiraa kuvaavat kohteet on otettu mukaan jotta jalostustarkastus edesauttaisi rotumääritelmän mukaisen koiran jalostamisessa

* Koiraa mahdollisesti vaivaavat vakavat, mutta riittävän varmasti havaittavat perinnölliset viat ja sairaudet on liitetty jalostustarkastuksen kohteisiin

Kustakin kohteesta on määritelty samoin perustein kuin itse kohteet ne ominaisuudet, joiden olemassaolon tai puutteen jalostustarkastajan tulee havaita ja merkitä jalostustarkastuslomakkeeseen. Ominaisuudet ovat lisäksi luokiteltu seuraavasti:

*         1 = Normaali / terve / rotumääritelmän mukainen

*         2 = Hieman huomauttamista

*         3 = Selvästi poikkeava / puutteellinen

*         4 = Täysin poikkeava / puutteellinen / vakava sairaus tai vika

Osalle mitattavista kohteista ( säkä, pituus, rintakehän syvyys ) rotumääritelmästä löytyy vertailuarvo ( korkeus, rungon yleisvaikutelma, rintakehän syvyys ), loppuosa kerätään mittaamalla kohteiden kehityksen seuraamiseksi.

Jalostustarkastajat:

Jalostustarkastuksen suorittavat SRY:n kouluttamat tarkastajat

Jalostustarkastuksen suorittaminen:

Jalostustarkastuksen käytännön järjestelyistä vastaa SRY:n alaosastot ja jäsenkerhot. SRY maksaa jalostustarkastuksesta aiheutuneiden kustannusten lisäksi korvauksen jalostustarkastuksen järjestäneelle yhteisölle jokaisesta jalostustarkastetusta koirasta.

Ulkomuodon jalostustarkastuslomakkeeseen jalostustarkastajat merkitsevät koirasta tehdyt havainnot ja mittaustulokset. jalostustarkastajilla on apunaan jalostustarkastuslomakkeen ominaisuuslista ( Kts. kohta lomakkeen selitykset ), sekä koiran korkeuden ja pituuden osamäärän perusteella lasketut taulukot ( Kts. kohta pituuden / korkeuden suhdetaulukko ). 

Loppulausunto:

Kun koira on mitattu ja tarkastettu, annetaan koirasta loppulausunto ennalta määrättyjen hyväksymis- ja hylkäämisperiaatteiden mukaisesti.

Hyväksytty ulkomuodon osalta:

*    Koirassa ei havaittu mitään vakavia puutteita, poikkeavuuksia eikä sairauksia

Hyväksytty varauksin ulkomuodon osalta:

*    Koirassa havaittu joitain poikkeavuuksia tai puutteita, mutta ne eivät ole rotumääritelmän eikä terveyden kannalta merkityksellisiä. Jalostuksessa täytyy kiinnittää erityistä huomiota ko. havaittujen ominaisuuksien hallinnassa pitämiseksi. 

Hylätty ulkomuodon osalta:

*    Yhden tai useamman olennaisen kohteen osalta rotumääritelmään nähden täysin poikkeava tai siinä on havaittu vakava vika tai sairaus  

 

 

 

 

 

Koti ] Ylös ] KP_suhde ] jalostusmittaukset ] Jalostus selitykset ]

Copyright © 2001 Black Bum's Rottweilers
Muutettu: 05. tammikuuta 2003