Black Bum's Rottweilers

Luusto


 

 

Koti
Ylös
Koirat kotona
Pois nukkuneet
Pentueet
Tietoa
Pelastuskoira
Kuvat
Linkit

 

OTE ROTTWEILER-LEHDEN 1 / 97 ARTIKKELISTA ” ROTTWEILERIN ORTOPEDISET SAIRAUDET, TUTKIMUS YHDYSVALLOISTA ”

Artikkelin kirjoittaja ELL Esa Soppela, Eläinlääkäriasema Akuutti, Oulu

 

ETUJALKA

Yleisimmät häiriöt etujaloissa olivat kyynärnivelrikko ( 12 tapausta 57:stä ), kyynärnivelen muu sairaus ( 10 kpl ), luukasvain ( 11 ) ja papuluusairaus ( 8 ). Muita olivat olkanivelen OD ( 5 kpl ),

 Kyynärpään nivelrikko ja sen aiheuttajasairaudet

Röntgenillä todettavat muutokset: 12 tapausta 57:stä. 10 / 57 ei vielä rtg-muutoksia.

Rottweiler on poikkeuksellisen eturaskas koira. Kyynärnivel on tällöin kovassa rasituksessa. Joissakin tutkimuksissa 70 %:lle rottweilereita kehittyy muutoksia kyynärniveliin. Nivelrikko syntyy rappeutumismuutoksena, kun nivelessä on mikä tahansa pitkäaikainen ärsytystila. Rottweilereilla tavallisimmat tällaiset kyynärniveltä ärsyttävät tekijät ovat coronoideus-kyhmyn luutumattomuus, OD-sairaus olkaluun telassa ja kyynärnivelen luiden epäsopivuus toisiinsa. Jonkun näistä sairauksista ärsyttäessä kyynärniveltä pitkään, kehittyy nivelrikko. Nivelen liikelaajuus pienenee, kehittyy luu piikkejä nivelen reunoihin, nivelrusto - tärkeä liukupinta - rappeutuu ja ohenee, nivelnesteen koostumus muuttuu. Processus coronoideus-kyhmyn luutumattomuus on yleisin syy kyynärnivelen rikkoihin. 70 % tapauksista oli uroksilla.

Hoito

Valitaan taustasairauden mukaisesti kirurgia, fysioterapia, ruokinnan muutos, ehkäisevä ja lievittävä lääkitys, liikuntarajoitukset. Valtaosaa potilaista voidaan auttaa jollakin tavalla. On kuitenkin muistettava, että kyynärnivel on herkkä rikon kehittymiselle ja häiriötilanteissa aina on olemassa mahdollisuus vaikeaan, kivuliaaseen nivelrikkoon.

Ehkäisy

Rodunomaisilla ominaisuuksilla, raskaalla etupäällä ja nopealla kasvulla, on varmasti vaikutuksensa vaivan syntyyn. Kasvuhäiriöiden ehkäisytoimet on syytä pitää mielessä. Jalostusvalintaa varten tehdään kyynärnivelten röntgenkuvaus virallisen lonkkakuvauksen yhteydessä.

 

Sesam- eli papuluun ongelmat

Kipeitä oli 2 tapausta, kivuttomia oli 7. Papuluu on murtunut useaan osaan tai se on kehittynyt moniosaiseksi, eikä kestä rasitusta. Huomattakoon että moniosaiset papuluut ovat rottweilereilla yleisiä ilman oireitakin. Pelkkä röntgenologinen löydös moniosaisesta papuluusta ei varmista tätä vaivaa ontuman syyksi. Aina vaaditaan myös aristus tai alueen turpoaminen, jotta asia varmistuisi.

Hoito

Aluksi tassun lastoitus tai kipsaus vähintään 10 päivän ajaksi. Jos tämä ei auta, papuluu voidaan

Ehkäisy

Ehkäisyyn sopivat edellä mainitut yleiset luuston tasapainoista kehitystä tukevat toimenpiteet

 

Luukasvaimet

Yleisimmät paikat luukasvaimille etujalassa ovat värttinäluun kärkiosa ranteen yhteydessä ja olkaluun tyvi olkanivelen lähellä. Yleisin kasvaintyyppi on pahamaineinen osteosarkooma ( 84 % kasvaimista ) Kasvaimen tyypin tutkimiseksi siitä pitää ottaa kudosnäyte. Kasvaimet ovat yleisempiä vanhoilla koirilla, mutta nuorillakin niitä voi olla.

Muut

Luutumishäiriöinä etujalassa esiintyy olkapään OD-sairautta ( 5 / 111 ). Tämä sairaus tulee esiin yleensä 4 - 8 kk iässä ja sekin on yleisempi uroksilla kuin nartuilla. Nivelpinnan rusto ei luudu pohjastaan kasvun edetessä. Siksi rusto jää liian paksuksi häiriökohdassa.

Jalkojen vääntymistä aiheuttavien kasvuhäiriöiden ( 3 / 57 ) hoitoon käytetään ruokinnan muutosta, jos sitä on mahdollista muuttaa ( Yleensä energian ja proteiinin vähentäminen ) Vaikeissa tapauksissa voidaan harkita kirurgiaa.

 Hauislihaksen jännetupintulehdus ja muut lihasvaivat eivät ole suhteessa näin harvinaisia kuten tässä USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa näkyy. Niiden ehkäisyssä on tärkein tekijä koiran lämmittäminen ennen rajuja liikuntasuorituksia. Lämmittely aloitetaan aina kytkettynä kävelystä.

 

TAKAJALKA

 Takajalka ontuman kaksi yleisintä syytä olivat lonkkadysplastia ( 29 / 54 ) ja polven ristisiderepeämä

( 22 / 54 ). Muita olivat luukasvaimet, kintereen OD-sairaus ja nivelrikko, tassun papuluukipu, jalkojen vääntyminen kehityshäiriön takia, polvilumpioluksaatio, polven nivelrikko, kipeä kinner ilman löydettyä syytä.

Lonkkadysplasia

Lonkkadysplasia on lonkkanivelen kehityshäiriö. Yleensä lonkkamaljakko on liian matala tai nivel liian löysä. Tällöin luinen tuki reisiluulle on huono ja johtaa nivelrikon syntyyn. Tässä amerikkalaisessa tutkimuksessa lonkkadysplasia oli merkittävin yksittäinen syy takajalkaontumaan.  Oman kokemukseni mukaan dysplasia ei Suomessa ole syynä ontumaan näin usein, vaan polvi on yleisempi kivun lähde. Suomen kennelliiton aineistossa V 1995 kuvattiin 449 rottweileria ja näistä 33.6 %:lla oli tulos C, D tai E, nämä ns. viralliset lonkkakuvaukset tehdään pääasiassa oireettomille koirille.

Hoitona lievissä tapauksissa on oireiden hoitaminen laihduttamalla, vähentämällä lonkkaa rasittavaa liikuntaa, uinnin lisääminen, lihaksistosta huolehtiminen, kipulääkkeiden käyttö tarvittaessa.

Vaikeissa tapauksissa on mahdollista hoitaa koiraa kirurgisesti.

Lonkkadysplasiassa perinnöllisyyden osuus vaihtelee tutkimuksista rodusta ja koira populaatiosta riippuen 20 - 40 % välillä. Tähän tekijään pyritään vaikuttamaan röntgenkuvaamalla

lonkat ja sulkemalla pois jalostuksesta dysplasiayksilöt. Muutoin ehkäisyyn kuuluvat aiemmin mainitut yleiset kasvuhäiriöiden ehkäisytoimet.

 

Polven ristisiderepeämä

 Polven sisällä on etu- ja takaristiside, jotka kotrolloivat reisi- ja sääriluun välistä liikettä. Näistä etummainen vaurioituu usein aiheuttaen polvinivelen löysyyden. Suurella koiralla nivelen vaurioitumisvaara nivelrikkoon saakka on suurempi.

Ehkäisystä voisi mainita sen, että rajuja liikkumisia vaativan harjoittelun maastoksi valitaan tasainen, hyväpintainen, joustava kenttä. Sellaisella ei tapahdu yllättäviä kuoppaanastumisia. Koiran paino pidetään kurissa. Hyvin suorapolviset koirat ovat alttiita ristisidevaurioille. Jos toinen takajalka on poissa käytöstä esim. leikkauksen jälkeen, ei kannata rasittaa käytössä olevaa jalkaa rajusti. Tällöin sen ristiside on vaarassa.

Muut takajalan ontumisen syyt olivat tutkimuksessa harvinaisempia kuin ed. mainitut. Tassun papuluu ongelmat eivät anna niin usein ontumaa takajaloissa kuin etujaloissa. OD-sairautta esiintyy kintereissä ja polvessa. Sen hoidon ennuste sekä konservatiivisella, että kirurgisella tavalla on varauksellinen. Jonkinasteinen ontuminen varsinkin rasituksessa on yleistä.

Polvilumpion luksaatio esiintyy kehityshäiriöinä ja onnettomuuden seurauksena. Sen hoito on kirurginen ja ennuste hyvä. Poikkeuksena vaikeat kehityshäiriöt., joihin liittyy monia epänormaalisuuksia. Kehityshäiriöistä koiraa ei kannata käyttää jalostukseen.

Luukasvaimia on etenkin keski-ikäisillä ja vanhoilla koirilla. Ennuste on useimmiten huono, kuten etujalan yhteydessä mainittiin. Kintereen nivelrikko havaittiin yleisyydellä 2/54. Näissä taustasairautta ei tiedetty, mutta sellaisena voisi olla OD-sairaus tai siderepeämä. Luiden virheasentoja aiheuttavia kehityshäiriöitä oli yleisyydellä 2/54. Tällainen on esim. suora, ylimenevä kinner.

 

 

Koti ] Ylös ]

Copyright © 2001 Black Bum's Rottweilers
Muutettu: 05. tammikuuta 2003