Black Bum's Rottweilers

Omistajakurssi


 

 

Koti
Ylös
Koirat kotona
Pois nukkuneet
Tietoa
Pelastuskoira
Kuvat
Linkit

 

Rottweilerin omistaja-kurssi

Suomen Rottweiler Yhdistyksen Uudenmaan alaosasto järjesti lauantaina 25.05.2002 rottweilereiden omistajille suunnatun kurssin. Kurssin tavoitteena on antaa tietoa sekä rottweilerin hankintaa aikoville että  pennun jo hankkineille. Kurssia järjestetään kaikilla niillä paikkakunnilla, joissa toimii SRY:n alaosasto.

Kurssille oli mahdollisuus osallistua myös kasvattajilla, joiden kustannukset SRY maksoi. Valitettavasti ainakin tällä kurssilla olimme ainoita mukana olleita kasvattajia.

Kurssi materiaali oli asiallinen ja riittävän selkeästi tehty ( 64 sivua tietoa ), josta kiittäminen Nora Salosta. On kuitenkin huomioitava että koska kurssin sisältö on aika laaja, ei asioihin voi paneutua kovinkaan syvällisesti. Yksi tärkeimmistä kurssin anneista on "uusien" koiran omistajien kysymykset eri aiheista ja niiden yhteinen käsittely. Tällöin mieltä painavat asiat että niistä mahdollisesti aiheutuva epävarmuus väistyvät iloisen yhdessäolon tieltä.  Samalla kynnys osallistua yhteisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja jne.. pienenee oleellisesti. Tällä kurssilla asioita käsiteltiin, asioista keskusteltiin ja toimenpiteitä mietittiin niin että kurssin kesto venyi kahdeksaan tuntiin. 

Erityinen kiitos kurssin vetäjille Anu Korhoselle että Anitta Smura-Forsen:lle

Tulemme itse suosittelemaan kurssia pennun meiltä hankkineille, jopa niin että jos osallistujia on riittävästi pyritään kurssi järjestämään erikseen vain rajoitetulle osallistujajoukolle. 

Jos kiinnostuksesi heräsi, ota yhteyttä paikkakuntasi SRY:n alaosastoon, suoraan yhdistyksen vastuuhenkilöihin yhteystietojen saamista varten tai yhdistyksen kotisivuille www.rottweiler.fi

Kurssi koostui seuraavista aiheista:

- Rodun historia
- Koiran anatomia; Suomeksi - Saksaksi - Englanniksi
- Rodunomaiset vaivat
- Koiran ruokinta
- Koiran aistit
- Koiran eleet ja niiden tulkinta
- Jalostus ja periytyvyys 
- Pennun valinta
- Pennun ikävaiheet
- Vietit ja käyttäytyminen
- Laumaeläin
- Johtajuus
- Viettien hyödyntäminen koulutuksessa
- Luonnetesti
- Totteleminen vai temppujen tekeminen
- Oppimisen teoriat
- Kommunikointi koiran ja ohjaajan välillä
- BH-koe
- Palveluskoiralajien esittely; Haku, jälki, etsintäkoe, viesti ja suojelu
- Näyttelytoiminta
 

 

Koti ] Ylös ]

Copyright © 2001 Black Bum's Rottweilers
Muutettu: 05. tammikuuta 2003