ÄHTÄRI. Ähtärinsalmen ja Väliveden rantayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2005

 

Perustiedot

Alue:              Väliveden rannat ja Ähtärinjärven eteläosan itäranta Ähtärinsalmesta Tyviniemeen (ks. kartta). Puolustusvoimien varikkoalue rajattu työn ulkopuolelle.

Tarkoitus:      Alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 7. – 10.11. 2005, kaikkiaan 38 henkilötyötuntia maastossa.

Kustantaja:    Ähtärin kaupunki

Tekijät:          Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen.

Tulokset:       Alueelta ja sen liepeiltä ei tunnettu kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä löytöpaikkoja. Inventoinnissa löytyi tutkimusalueelta kaksi uutta esihistoriallista pyyntikulttuurin asuinpaikkaa ja todettiin yksi tervahauta (joka on merkitty maastokarttaan). Alueella ei ole aiemmin tehty tutkimuksia tai tarkastuksia.

 

Raportti pdf-tiedostona (1,0 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Ähtärin kunnassa ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa Vaasassa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle