Juankoski Akonpohja Helvetinhaudanpuro. Kivikautisen asuinpaikan kaivaus v. 2005

Perustiedot

Sijainti:             Juankoski, Akonpohja

Kartta 3333 11, x  6990 74,  y 3571 58, z  112 - 113,5 m mpy.

Työryhmä:      Aivar Kriiska, Timo Jussila, Tapani Rostedt, Jouko Aroalho.

Kaivaus:          Alue 1, 33 m2 ,  Alue 2, 6 m2. Alue 3, 7 m2 1 kerros. Kaikki tasokaivauksena.

Kenttätyöt:       6.6. – 17.6.2005.

Aiemmat
löydöt:            
Inventointi 2003, T. Jussila, Km 34240. Kaivaus 2004, KM 34661.

Löydöt:            Km 35473: 1-1396,  palanutta luuta, kvartsi esineitä, -iskoksia ja ytimiä. Yksi pii-iskos ja kaksi alasinkiveä.

Rakenteet:      Ei havaittu.

Rahoitus:         Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto, infrastruktuuri Mikroliitti Oy:ltä, taustatuki Kuopion kulttuurihistoriallisesta Museosta. Juankosken kaupunki kustansi kuusi kaivajaa.

Kaivajat:          Koululaiset  Viri Heilimo, Heli Koivistoinen, Saku Korsikko, Marja Leino, Marko Leskinen, Vincent Paul, Aake Roininen ja Janne Savallampi Juankosken kunnan palkkaamina, sekä vapaaehtoisena kaivajana opettaja Pekka Roine Kuopiosta ja rva Minna Rahunen Juankoskelta.

Abstrakti

Kaivaustutkimuksen pääkohde oli Juankosken Akonpohjan Helvetinhaudanpuron pohjoispuolelta v. 2003 löytynyt kivikautinen asuinpaikka. Kaivaus oli jatkoa v. 2004 kaivaukselle. V. 2004 palaneesta luusta teetetty c14 analyysi antoi paikan ajoitukseksi 8400 BC cal. (median, intcal98), 9200±75BP (Hela 918). Nyt – v. 2005  – kaivettiin välittömästi  v. 2004 kaivausalueen ympärillä, sitä laajentaen. Pieni kaivausala avattiin rantatörmän äärelle pääkaivausalueesta n. 10 m etelään (alue 2) ja toinen 10 m länteen (alue 3), missä metsänlaikutusvakoa pengottaessa oli löytynyt pii-iskos. Aluetta 3 kaivettiin vain yksi kerros. Kaikkiaan löydettiin 6827 kpl kvartseja: iskoksia ja ytimiä ja esineitä, 95 % näistä pääkaivausalueelta. Alueelta 2 löytyi vain joitain kvartsi-iskoksia. Rakenteita ei havaittu. Heikkoa likamaata havaittiin suppealla alalla pääkaivausalueella. Asuinpaikan pohjoispuolella olevasta suosta otettiin siitepölynäytepilari (Kersti Kihno, Tallinan pedagokinen yliopisto).

 

Kaivauksesta pidettiin suomen ja englanninkielistä blogia (kaivauspäiväkirja+webcam) internetissä. Se on luettavissa osoitteessa: http://www.mikroliitti.fi/juankoski05/.  Blogia ylläpitivät Kuopiolaiset opiskelijat Jouko Jussila ja  Laura Salmi. Kaivausta jatketaan vuonna 2006.

 

 

Raportti pdf-tiedostona (3,4 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa  ja Kuopion kultt.hist.  museossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle