ALAVUS. Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden uusien rakennuspaikkojen tarkastus 2005

 

Perustiedot

Alue:              Edesjärvien ja Patasalmen uudet rakennuspaikat / tontit.

Tarkoitus:      Uusien rakennuspaikkojen muinaisjäännösinventointi.

Tavoite:         Uusien tonttien kattava tarkastus ja tarvittaessa koekuopitus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 28.-30.11.2005, kaikkiaan 20 henkilötyötuntia maastossa.

Kustantaja:    Alavuden kaupunki

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila.

Aiemmat tutkimukset:              - ei ole

Tulokset:       Alueelta ei tunnettu kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Alueelle tunnettiin ennestään yksi tervahautapaikka Patasalmen länsirannalla.  Alueelta löytyi  kaksi kivikautista asuinpaikkaa joista toisella on myös kiviraunio. Kummatkin paikat löytyivät pohjoisen Edesjärven rannalta.

Löydöt:          KM  35508 – 35509, kvartsi-iskoksia, palanutta luuta ja keramiikan murusia.

 

Raportti pdf-tiedostona (1,26 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Alavuden kaupungissa ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa Vaasassa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle