IKAALINEN. Kiialan rantakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2005

 

Perustiedot

Alue:              Kiialan rantakaavoitettava alue (ks. kartta)

Tarkoitus:      Alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 18.8. ja 25.8.2005, kaikkiaan 22 henkilötyötuntia maastossa.

Kustantaja:    Maa ja Vesi Oy

Tekijät:          Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen.

Tulokset:       Alueelta ei tunnettu kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä löytöpaikkoja, Tutkimusalueen koillispuolella on ennestään tunnettu asuinpaikka Ikaalinen 31 Tapiainen 2. Inventoinnissa löytyi tutkimusalueelta kolme uutta esihistoriallista pyyntikulttuurin asuinpaikkaa. Alueella ei ole aiemmin tehty tutkimuksia tai tarkastuksia.

 

Raportti pdf-tiedostona (1,4 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa  ja Pirkanmaan maakuntamuseossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle