JALASJÄRVI. Rajalan alueen  muinaisjäännösinventointi v.2005

 

Perustiedot

Alue:              Rajalan asemakaavan muutos- ja laajennusalue.

Tarkoitus:      Alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 2.5.2005, kaikkiaan 12 henkilötyötuntia maastossa.

Kustantaja:    Jalasjärven kunta

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen.

Aiemmat tutkimukset:              -

Tulokset:       Alueelta ei tunnettu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueelle paikannettu kaksi kivikirveslöytöä. Kaavan vaikutusalueelta löytyi kaksi kivikautista asuinpaikkaa ja alueen liepeiltä toiset kaksi kivikautista asuinpaikkaa. Alueella todettiin kulttuurihistoriallisena kohteena kiviaita.

Löydöt:          KM  35066 – 35069, kvartsiesineitä ja –iskoksia.

 

 

Raportti pdf-tiedostona (1,2 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Kuortaneen kunnassa ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa Vaasassa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle