JÄMSÄ. Päijänteen rantojen muinaisjäännösinventointi 2005

 

Perustiedot

Alue:              Jämsän Päijänteen alueen kattava rantayleiskaava alue, Päijänteen rannat n. 100 m etäisyydeltä.

Tarkoitus:      Kaavan vaikutusalueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen rantojen tarkastus pistokokein ja potentiaalisiksi havaittujen alueiden tarkempi  ja kattavampi tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika:  20-23.6. ja 6.7., kaikkiaan 118 henkilötyötuntia maastossa.

Kustantaja:    Jämsän kaupunki

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen, Timo Sepänmaa ja Timo Jussila.

Aiemmat tutkimukset:              - Jussila T, inventointi 1994.

Tulokset:       Jämsän Päijänteen rannoilta tunnettiin ennestään 7 kivikautista asuinpaikkaa, yksi rautakautinen asuinpaikka tai kalmisto ja 5 röykkiökohdetta (joista 4 lapinrauniota). Inventoinnissa löytyi 8 kivikautista asuinpaikkaa, yksi lapinraunio ja kolme ajoittamatonta kivirakennetta.

Löydöt:            KM  35141 – 35147, kvartsiesineitä ja –iskoksia, palanutta luuta, saviastian paloja.

 

Raportti pdf-tiedostona (2,4 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Jämsän kunnassa ja Keski-Suomen Museossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle