JÄMSÄ. Entisen Kuoreveden kunnan kattavan rantayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi

2005

 

Perustiedot

Alue:              Entisen Kuoreveden kunnan alueen kattava rantayleiskaava alue, vesistöjen rannat n. 100 m etäisyydeltä.

Tarkoitus:      Kaavan vaikutusalueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen rantojen tarkastus pistokokein ja potentiaalisiksi havaittujen alueiden tarkempi  ja kattavampi tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 9.5. – 22.5. ja 7.6. , kaikkiaan 188 henkilötyötuntia maastossa.

Kustantaja:    Jämsän kaupunki

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa, yhden päivän ajan myös Hannu Poutiainen.

Aiemmat tutkimukset:              - M ja P Miettinen Inventointi 1972

Tulokset:       Alueelta tunnettiin ennen inventointia neljä kivikautista asuinpaikkaa, kolme kiviröykkiöpaikkaa ja yksi rajamerkki ja kalliomaalaus. Kaavan vaikutusalueelta löytyi 17 kivikautista asuinpaikkaa, yksi röykkiö (funktio epäselvä) ja yksi hist. ajan talonpaikka. Yksi ennestään tunnettu röykkiöpaikka (2 röykkiötä) todettiin luonnonmuodostumaksi ja viljelyraunioksi. Seitsemän uusista asuinpaikoista sijaitsee pelloissa, yhdeksän asuinpaikkaa on ehjiä ja kajoamattomia.  Yksi asuinpaikka on osin tien alla ja se on myös ainoa mahdollisesti Ancylusjärven aikaiseksi ajoittuva.

Löydöt:          KM  35123 –  35140, kvartsiesineitä ja –iskoksia, pii-iskoksia, palanutta luuta, keramiikan murusia.

 

Raportti pdf-tiedostona (2,9 Mb).

Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Jämsän kaupungissa ja Keski-Suomen Museossa Jyväskylässä.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle