KUORTANE. Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 v. 2005

 

Perustiedot

Alue:              Kuortaneen kirkon luoteispuolella oleva Kuortaneenjärven ranta-alue, leirintäalueen kortteli 54, sekä sen eteläpuolella oleva tontti 29:33

Tarkoitus:      Tarkastaa onko alueella muinaisjäännöksiä, sekä rajata ne jos niitä on.

Tavoite:         Alueen kattava tarkastus, painopiste korkean rantatörmän päällä n. 80-84 m korkeusvälillä, missä sijaitsevat alueen liepeillä olevat aiemmin tunnetut muinaisjäännökset, Museoviraston tutkija E-L. Schulzin ja Etelä-Pohjanmaan museon arkeologin Pentti Rislan ohjeiden mukaisesti.

Työaika:        Kenttätyöaika: 28. – 30.11. 2005.

Kustantaja:    Kuortaneen kunta

Tekijät:          Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen ja Hans-Peter Schulz. Raportointi ja osa maastotyöstä Timo Jussila.

Tulokset:       Tutkimusalueella ei havaittu mitään esihistoriaan tai muinaisjäännökseen viittaavaa.

 

Raportti pdf-tiedostona (1,2 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Kuortaneen kunnassa ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa Vaasassa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle