LUUMÄKI SUO-ANTTILA REIJONKANGAS. Kivikautisen asuinpaikan kaivaus v. 2005

Perustiedot

Sijainti:             Luumäki, Suo-Anttilan kylä

kartta 3133 02, x  6753 48,  y 3541 87, z  57,4 – 58,4 m mpy.

Tila     :            2:177, om: Sauli Rinne, Suo-Anttila.

Johtaja:           Timo Jussila.

Kaivaus:          23,5 m2

Kenttätyöt:       1.8. – 6.8.2005.

Aiemmat
löydöt:            
Kaivaus v. 2003, 40 m2, Km 34447, T. Jussila.

                        Kaivaus v. 2003, 23 m2, Km 34772, T. Jussila.

Löydöt:            Km 36697: 1-338,  palanutta luuta, kvartseja, pii-iskoksia ja esineitä, kiviesineen kappaleita. Keramiikka: varhaista asbestikeramiikkaa, varhaiskampakeramiikkaa, tyypillistä kampakeramiikkaa, myöhäiskampakeramiikkaa, tekstiilikeramiikkaa (Kiukainen?). Keramiikka on hyvin fragmentaarista ja kulunutta.

Rakenteet:      Vahva kulttuurikerros kalliokumpareen päällä ja reunoilla, mahdollisen laatikkouunin jäänteet..

 

Abstrakti

Kaivauksen suoritti Luumäkeläinen harrastaja-arkeologiryhmä, ns. Selänalaryhmä. Kaivauksen johtajana toimi Timo Jussila. Kaivaus suoritettiin kuuden päivän aikana elokuun alussa 2005. Paikka sijaitsee Luumäen etelä osassa, Suo-Anttilasta pari kilometriä Luumäen kirkonkylän suuntaan, Urpalanjoen itäpuolella 200 m maantien pohjoispuolella. Paikan kohdalla Urpalanjoki kulkee kahden mäen välistä, jossa on ollut muinaisjärven kynnys ja sen lasku-uoman suu. Asuinpaikka on sijainnut ns. Selänalan muinaisjärven rannalla.

 

Kaivaus oli jatkoa v. 2003 ja 2004 kaivauksille. Nyt laajennettiin aiemmin kaivettua aluetta länteen, rannan suuntaan, jyrkähkösti laskevaan rinteeseen. Kaikkiaan kaivettiin 23 neliömetriä. Aiemmat kaivaukset mukaan lukien kaivetun alueen laajuus on nyt 86,5 neliömetriä. Löydöt otettiin talteen neliön ruuduittain. Kaivettu maa-aines seulottiin. Löytöinä (KM 36697) saatiin kiviesineen kappaleita 22 kpl, mm. yksi kivikaavin (:327) ja sen lisäksi vain yksi lähes ehjä esine: pieni taltta (:331). Kvartsiesineitä 38 kpl, mm. yksi poikkiteräinen nuolenkärki (:249) ja yksi mikroliittiterältä vaikuttava esine (:154), sekä kvartsi-iskoksia ja ytimiä. Piitä löytyi 8 kappaletta, joista neljä on esineen katkelmaa, muut iskoksia.  Palanutta luuta löytyi 91 g 478 fragmenttina.  Keramiikkaa löytyi 246 g 174 palasena. Keramiikka oli moromaaperässä enimmiltä osin pyöristynyt ja jauhautunut pieniksi murusiksi, joiden tunnistaminen on varsin hankalaa. Kaikkiaan kvartseja (iskoksia, ytimiä ja esineitä) löytyi 2888 g 1497 kpl. Kaivausalueella havaittiin vahva lika-nokimaakeskittymä, ohuen (ohuimmillaan n. 15 cm) maakerroksen peittämän kalliokumpareen päällä ja reunoilla. Kalliokumpareen päällä ja reunoilla oli vahva kulttuurikerros. Maaperän paksuus kallion päällä oli ohuimmillaan n. 15 cm. Kaivausalueella havaittiin mahdollisen pienen laatikkouunin jäänteet.

 

Raportti pdf-tiedostona (4,4 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Luumäen kotiseutuyhdistyksellä ja Etelä-Karjalan maakuntamuseossa Lappeenrannassa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle