Ruovesi Murole. Muinaisjäännösinventointi 2005

 

Perustiedot

Alue:              Murolen kylän alue kartassa sivulla 5 esitetyn rajauksen mukaisesti ja Kanava alue kartassa s.4 esitetyn rajauksen mukaisesti.

Tarkoitus:      Alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava tarkastus.

Työaika:        Kenttätyöaika: 5.7. ja 26.10.2005 kaikkiaan 38 henkilötyötuntia maastossa.

Kustantaja:    Ruoveden kunta

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen.

Aiemmat tutkimukset:            Kalle Luoto, varustusten kartoitus ja teollisuusrakennusten jäänteiden tarkastus kanava-alueella v. 2003.

Tulokset:       Alueelta tunnettiin ennestään 1. ms. edeltävän ajan juoksuhautojen ja varustusten jäänteitä Murolen kanava-alueella, sekä 1900-luvun teollisuusrakenteiden jäänteitä. Kiinteitä muinaisjäännöksiä tai löytöpaikkoja ei tutkimusalueelta tunnettu. Murolen kanava-alueelta löytyi kolme kivikautista asuinpaikka. Kylä-alueelta löytyi pelloista kaksi kivikautista asuinpaikkaa ja yksi löytöpaikka. Alueella havaittiin yksi käytöstä poistuneen kiviaidan raunio ja kellarikuopan jäänteet.

Löydöt:          KM 35149 - 35151 ja 35329 – 35331, kvartsi-iskoksia ja esineitä, palanutta luuta.

Lähteet:           Vanhan Ruoveden Historia, osa I (Jokipii 1959), osa II (Koukkula T 1967) ja liiteosa (Jokipii & al, 1990).

Raportti pdf-tiedostona (2,0 Mb).
Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa, Ruoveden kunnassa ja Pirkanmaan maakuntamuseossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle