ALAVUS, Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaavan (2. osan) alueiden muinaisjäännösinventointi 2006

Perustiedot

Alue:                Seuraavien järvien ranta-alueet, poisluettuna jo aiemmin rantakaavoitetut alueet:
Hangasrimpi (Kätkänj.), Hunnakkojärvi, Iso Allasjärvi, Jääskänjärvi, Kalliolampi (Sydänmaa), Katajalampi, Korpilampi (Vetämäj.S), Korpisenlampi, Kuivasjärvi (Natura), Kuorasjärvi, Kuotesjärvi, Majalampi, Matkuslammit, Matolampi (osa), Mulkkujärvi (Natura), Mäki-Aijalainen, Neva-Aijalainen, Ouranlampi, Paskalampi, Perälampi (Länsiranta), Pierinlampi, (Natura), Putulanjärvi, Ranta-Töysänjärvi, Saarijärvi, Saukkojärvi, Taikinalampi, Valkialampi, Vetämäjärvi, Vähä-Allasjärvi, Vähä-Hunnakkojärvi, Välisenlampi.

                        Natura-ohjelmalla suojeltuja rantoja ei tarkastettu. Pienimpiä ja korkealla sijaitsevia lampia, jotka eivät ole olleet vesireittien osana ei tarkastettu. Pihoja ei tarkastettu.

Tarkoitus:        Täyttää rakennus- ja maankäyttölain (1999) vaatimukset. Tavoite: paikantaa alueella olevat muinaismuistolain (1963) tarkoittamat kiinteät muinaisjäännökset.

Työaika:          Kenttätyöaika: 6.-7.5.2006 (peltoalueita) ja 22.5. – 29.5.2006

Kustantaja:      Alavuden kaupunki

Tekijä:             Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa

Aiemmat

 tutkimukset:   Torvinen M, inventointi 1976.

Tulokset:         Tutkittavien järvien rannoilta tunnettiin ennestään kaksi kivikautista asuinpaikkaa ja yksi ajoittamaton röykkiöalue jo aiemmin kaavoitetulla alueella. Inventoinnissa löydettiin 10 uutta kivikautista asuinpaikkaa, joista 7 Ranta-Töysänjärven pelloista, kaksi lähes ehjää paikkaa Vetämäjärveltä ja yksi Kuivasjärven eteläpuolelta, kauempana rannasta. Valtaosa Alavuden tunnetuista muinaisjäännöksistä ja löytöpaikoista sijaitsee tutkimusalueen ulkopuolella, Lapuanjokilaakson reunoilla.

Löydöt:            KM  3582635836, kvartsi-iskoksia ja esineitä, palanutta luuta.

 

Raportti pdf-tiedostona (2,6 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle