IISALMI. Runnin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

 

Perustiedot

Alue:              Runnin kylän alue. Tutkittiin alue, joka pohjoisessa rajautuu n. kilometrin radan pohjoispuolelle, etelässä Paasmäen (idässä) -Etelälahden (lännessä) tasalle, lännessä Kiuruvesijärveen ja idässä Pesolanniemeen ja sen pohjoispuolella Mäntyniemen-Naurismäen-Matalalahden tasalle.

Tarkoitus:      Alueella sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava ja perusteellinen tarkastus, tihein pistokokein.

Työaika:        Kenttätyöaika: 15.5.-17.5.2006,

Kustantaja:    Iisalmen kaupunki

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila, osan aikaa myös Hannu Poutiainen ja Timo Sepänmaa.

Aiemmat      

tutkimukset:  Huurre 1972 ja Pohjakallio 1978, tarkastuksia. Kaivauksia Jysmän asuinpaikalla.

Tulokset:       Alueelta tunnettiin ennestään yhden kivikautisen asuinpaikan rippeet sekä Jysmän kivikautinen asuinpaikka ja Lapinsaaren lapinraunio. Alueen liepeiltä tunnettiin ennestään kaksi kivikautista asuinpaikkaa. Inventoinnissa löytyi kaksi uutta kivikautista asuinpaikkaa, molemmat pelloista.

Löydöt:          KM 35818 – 35820, kvartsiesineitä ja –iskoksia, tuluspii, liuske-esineen katkelma.

 

 

Raportti pdf-tiedostona (1,3 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle