Muurame.  Keskustaajaman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

 

Perustiedot

Alue:              Muuramen Keskustaajaman osayleiskaava-alue (ks. kartta)

Tarkoitus:      Alueella mahdollisesti sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava tarkastus, täyttää rakennus- ja maankäyttölain (9§) vaatimus riittävistä tutkimuksista.

Työaika:        Kenttätyöaika: 9.-11.5.2006.

Kustantaja:    Muuramen kunta

Tekijät:          Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa

Tulokset:       Alueelta tunnettiin ennen inventointia kolme kivikautista asuinpaikkaa, jotka kaikki ovat tuhoutuneita alueen rakentamisen yhteydessä, sekä kaksi kiviesineen löytöpaikkaa ja yksi palaneen luun löytöpaikka, joka mahdollisesti on ripe radan alle jääneestä asuinpaikasta. Inventoinnissa löytyi kolme uutta kivikautista asuinpaikkaa, yksi mahdollinen asuinpaikka, sekä kaksi pyyntikuoppa-aluetta. Löydöt: KM 35821-35824, kvartsiesineitä ja –iskoksia.

 

Raportti pdf-tiedostona (1,1 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.

 


Mikroliitti Oy:n pääsivulle