Pihtipudas, Madenevan (Mainlahden) muinais-jäännösalueen ympäristön kartoitus 2006

 

Perustiedot

Alue:              Pihtiputaan Madennevan kivikautisen asuinpaikan ympäristön kartoitus Mainlahden alueen asemakaavan muutosalueella, tunnetun asuinpaikan alueen radan länsipuolisen osan etelä- ja itäpuolella.

Tarkoitus:      Selvittää, ulottuuko muinaisjäännös sen nykyisten tunnettujen rajojen etelä- tai itäpuolelle, sekä selvittää onko tutkimusalueella muualla muinaisjäännöksiä.

Työaika:        Kenttätyöaika: 11.9. – 14.9. 2006

Kustantaja:    Pihtiputaan kunta

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila, Tapani Rostedt ja  Hannu Poutiainen.

Aiemmat tutkimukset:              Useita kaivauksia aiemmin, viimeksi 1990 luvun lopulla. Miikka Kumpulainen koekuopitti maakairauskohdilla (rakennuspohjatutkimus) keväällä 2006.

Tulokset:       Todettiin, että tunnettu asuinpaikan rajaus pitää paikkansa, eikä asuinpaikka ulotu nykyisistä rajoistaan etelään. Tien ja radan välillä ei havaittu missään kohden minkäänlaista viitettä tai vihjettä esihistoriasta. Tien länsipuolella havaittiin rakentamattoman tontin länsipuolella kivikautinen asumuspainanne. Painanteen ja tien välillä ei havaittu löytöjä, mutta parissa kohden koekuopissa todettiin mahdollisia palaneita kiviä. Muualla tien länsipuolella ei havaittu mitään esihistoriaan viittaavaa. Alueella havaittiin kaksi pientä hiilihautaa ja yksi pieni tervahauta. Alueelle tehtiin kaikkiaan 270 koekuoppaa, joista otettu maa seulottiin.

Löydöt:          KM  35956, kvartsi-iskoksia, palanutta luuta, saviastian paloja (kampaker.), asumuspainanteesta.

 

Raportti pdf-tiedostona (2 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.

 

 

Pihtipudas, Niemenharju Kunnalliskoti kivik. asuinpaikan ympäristön kartoitus, 2006

 

Alue:              Pihtiputaan Niemenharjun Kunnalliskodin kivikautisen asuinpaikan ympäristön alue, Vanhainkodin alueen (Ruppo 137:12) asemakaavamuutosalue.

Tarkoitus:      Selvittää, onko alueella muinaisjäännöksiä ja ulottuuko tunnettu, mutta hyvin epäselvästi rajattu aiemmin tunnettu Kunnalliskodin kivikautinen asuinpaikka oletettua sijaintiaan laajemmalle.

Työaika:        Kenttätyöaika: 14.9. – 15.9. 2006

Kustantaja:    Pihtiputaan kunta

Tekijä:           Mikroliitti Oy, Timo Jussila, Tapani Rostedt ja  Hannu Poutiainen.

Aiemmat tutkimukset:            Jussila T, inventointi 1996.

Tulokset:       Aiemmin tunnettu Kunnalliskodin asuinpaikan löydöt ovat ilmeisesti peräisin tuhoutuneelta asuinpaikalta, joka on luontaisesti sortunut rantaveteen ja jonka tuhoa laituripengerryksen rakentaminen on viimeistellyt. Mitään merkkejä esihistoriasta ei havaittu oletettujen rajojen ulkopuolella. Alueella havaittiin uusi kivikautinen asuinpaikka (sen rippeet) alueen eteläosan niemen kärjestä. Muu alue koekuopitettiin ja kynnetty pelto pintapoimittiin eikä muualla havaittu muinaisjäännöksen merkkejä.

Löydöt:          KM  35957, kvartsi-iskoksia.

 

Raportti pdf-tiedostona (2 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.

 

 


Mikroliitti Oy:n pääsivulle