Sulkava. Partalansaaren rantaosayleiskaava-alueen uusien rakennuspaikkojen arkeologinen tarkastus, 2006

 

Perustiedot

Alue:              Sulkavan Partalansaari. Uuteen kaavaan merkittyjen uusien rakennuspaikkojen tarkastus. Ks kartat. Uusia rakennuspaikkoja yli 300, joista osa (n. 30) jo rakennettuja.

Tarkoitus:      Rakennuspaikoilla tai aivan niiden läheisyydessä olevien muinaisjäännösten paikannus ja alustava rajaaminen.

Tavoite:         Rakennuspaikkojen mahdollisimman kattava tarkastus, täyttää rakennus- ja maankäyttölain (9§) vaatimus riittävistä tutkimuksista.

Työaika:        Kenttätyöaika: 12.6-21.6.2006 kaikkiaan 90 tuntia maastossa matkoineen.

Kustantaja:    Sulkavan kunta

Tekijät:          Mikroliitti Oy, Timo Jussila.

Tulokset:       Sulkavan puoleisesta Partalansaaresta tunnettiin ennen inventointia kaksi kalliomaalausta (Viidanniemen maalausseinä ja Kirkkokivi: punaläikkä siirtolohkareessa), pyyntikuoppa ja kuppikivi. Uusilta rakennuspaikoilta löytyi kaksi esihistoriallista asuinpaikkaa ja yksi tervahauta-tervapirtti (Oksalahti, Kiukaanjärvi, Kaartilanlahti). Aiemmin toukokuussa Hels.Yo. suoritti alueella inventointiharjoittelua, missä yhteydessä löytyi merkkejä n. 11 uudesta kivikautisesta asuinpaikasta, joista kaksi on uuden rakennuspaikan liepeillä, mutta ne eivät ulotu tämän inventoinnin perusteella kuitenkaan rakennuspaikoille.

 

Raportti pdf-tiedostona (1,9 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.

 

 


Mikroliitti Oy:n pääsivulle