Varkaus. Konnansalon asemakaavoitettava alueen muinaisjäännösinventointi, 2006

 

Perustiedot

Alue:           Varkauden kaupungin Konnansalon asemakaava-alue.

Tarkoitus:   Alueella mahdollisesti sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:      Alueen mahdollisimman kattava tarkastus, täyttää rakennus- ja maankäyttölain (9§) vaatimus riittävistä tutkimuksista.

Työaika:     Kenttätyöaika: 20.10.2006.

Kustantaja: Varkauden kaupunki

Tekijät:       Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa

Tulokset:    Alueelta ei ennestään tunnettu muinaisjäännöksiä. Alueelta löydettiin kolme esihistoriallista (kivi-varhaismetallikausi) asuinpaikkaa ja yksi lapinrauniolta vaikuttava kivirakenne. Löydöt: KM 36139 - 36141, kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta.

 

 

Raportti pdf-tiedostona (1,7 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.

 

 


Mikroliitti Oy:n pääsivulle