VIRRAT. Herraskosken kanavan itä- ja etelä-puolisen alueen muinaisjäännösinventointi 2006

 

Perustiedot

Alue:              Rajattu alue Virtain kaupungin Herraskosken kanavan etelä-ja itäpuolella.

Tarkoitus:      Alueella mahdollisesti sijaitsevien muinaisjäännösten paikantaminen ja karkea rajaaminen.

Tavoite:         Alueen mahdollisimman kattava tarkastus, täyttää rakennus- ja maankäyttölain (9§) vaatimus riittävistä tutkimuksista.

Työaika:        Kenttätyöaika: 23.10.2006.

Kustantaja:    Pirkanmaan liitto

Tekijät:          Mikroliitti Oy, Timo Jussila

Tulokset:       Tutkitulta alueelta ei ennestään tunnettu muinaisjäännöksiä. Kanavan luoteispuolella on 1. maailmansodan aikaisia varustuksia. Lähin kivikautinen asuinpaikka on kanavasta 840 m länteen (Virrat 10 Heinäaho).
Alueelta löytyi pellosta yksi kivikautinen asuinpaikka. Löydöt: KM  36155, kvartsi-iskoksia.

 

Raportti pdf-tiedostona (0,6 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat voimakkaasti tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.

 


Mikroliitti Oy:n pääsivulle