Joroinen, Maavesi-Sysmä-Paro rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2007

Alue:Maavesi-Sysmä-Paro järvien alueen rannat, lisäksi pienvesiä Maaveden eteläpuolella: Rauhajärvi, Valkeinen, Harjärvi ja Leväslampi sekä Sysmän itäpuolella Jokijärven ja Liunan länsirannat.
Tarkoitus:Tarkistaa riittävissä määrin, tihein pistokokein ja maastoltaan muinaisjäännöksille otollisilla alueilla kattavasti onko kaavoitettavalla alueella muinaisjäännöksiä. Etsiä uusia muinaisjäännöksiä.
Työaika:Kenttätyöaika: 14-20.6. ja 8.-13.7.2007 yht. 20 henkilötyöpäivää maastossa.
Kustantaja:Joroisten kunta
Tekijät:Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa.
Aiemmat tutkimukset: Nurminen Teija, inventointi 1991.
Tulokset:Tutkimusalueelta tunnettiin ennestään neljä kivikautista asuinpaikkaa Huutokoskelta joen varrelta, sekä Sysmän Kalmasaari. Lisäksi tutkimusalueen liepeiltä, kauempaa rannasta tunnettiin ennestään Sysmän Ruokoniemessä kaksi kivikautista asuinpaikkaa. Inventoinnissa 2007 löytyi 11 uutta kivi/pronssikautista pyyntikulttuurin asuinpaikkaa ja yksi mahdollinen asuinpaikka. Lisäksi ehdotettiin suojeltavaksi pari edustavaa tervahautaa ja hiilimiilua, joita kumpiakin on alueella runsaasti.

Raportti pdf-tiedostona (2,6 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Paikojen yhteydessä on linkki kansalaisen karttapaikalle.Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.

Joroisten muinaisjäännökset Google Earthissa (GE oltava asenettuna -- klikattuasi linkkiin valitse "käynnistä ohjelmalla")


Mikroliitti Oy:n pääsivulle