Karstulan pienvesien muinaisjäännösinventointi 2007

Alue:Karstulan kunnan alueen pienvedet – kaikki kunnan joet, järvet ja lammet paitsi Pääjärvi ja Kiminginjärvi ja niiden välinen joki, Pääjärven eteläpuolinen Saarijärven reitti (Hepolampi-Tuhmalampi), sekä kunnan keskustassa oleva Mustalampi ja Päällin-järven eteläosa.
Tarkoitus:Tarkistaa riittävissä määrin, tihein pistokokein ja maastoltaan muinaisjäännöksille otollisilla alueilla kattavasti onko kaavoitettavalla alueella muinaisjäännöksiä. Etsiä uusia muinaisjäännöksiä.
Työaika:Kenttätyöaika: 31.8. – 14.9.2007.
Kustantaja:Karstulan kunta
Tekijät:Mikroliitti Oy, Timo Jussila, Hannu Poutiainen ja osan aikaa Timo Sepänmaa.
Aiemmat tutkimukset: Timo Jussila, inventointi 1991.
Tulokset:Tutkimusalueelta tunnettiin ennen inventointia kaikkiaan neljä kiinteää muinaisjäännöstä, kaikki kivikautisia asuinpaikkoja. Inventoinnissa 2007 löytyi 7 uutta esihistoriallista asuinpaikkaa. Näiden lisäksi havaittiin useita tervahautoja ja historiallisen ajan talonpohjia, jotka luokiteltiin alustavasti muinaisjäännöksiksi.

Raportti pdf-tiedostona (3,8 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvatovat tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Paikojen yhteydessä on linkki kansalaisen karttapaikalle.Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle