Sulkavan Saimaan rantojen rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2007

Alue:Saimaan ja Siikajärven alueen rantaosayleiskaavan suunnittelualue, joka käsitti kaikki kunnan Saimaan rannat pois lukien Partalansaari ja kirkonkylän asemakaava-alue, sekä lännessä Siikajärven alueen.
Tarkoitus:Tarkistaa riittävissä määrin, tihein pistokokein ja maastoltaan muinaisjäännöksille otollisilla alueilla kattavasti onko kaavoitettavalla alueella muinaisjäännöksiä. Etsiä uusia muinaisjäännöksiä.
Työaika:Kenttätyöaika: 15.7 – 18.8.2007 välillä, pääosin 4.-18.8.2007, yht 25,5 hlöpv maastotyötä matkoineen.
Kustantaja:Sulkavan kunta
Tekijät:Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen.
Aiemmat tutkimukset: Martti Koponen, inventointi 1991. Leena Lehtinen ja Timo Sepänmaa osa-alueiden inventointeja v. 1992-1994. Timo Jussila, inventointi 1996, opastaulujen laatimiseen liittyvä osa-alueinventointi, pääosin Vikaharjun alueella. Alueella tehnyt tarkastuksia Matti Huurre 1970-luvulla ja Esa Laukkanen 1989. Muutamalla asuinpaikalla on suoritettu kaivauksia 1950-1990 –luvuilla.
Tulokset:Tutkimusalueelta tunnettiin ennen inventointia kaikkiaan 37 kiinteää muinaisjäännöstä, pääosin kivikautisia asuinpaikkoja, linnavuori ja näiden lisäksi Telataipaleen kanava. Inventoinnissa 2007 löytyi 19 uutta muinaisjäännöstä, joista 17 on kivikautisia asuinpaikkoja, 1 tervahauta, 1 avaamaton hiilimiilu (2 kpl), lisäksi kaksi kvartsinlöytöpaikkaa. Yhden ennestään tunnetun, parin painanteen perusteella kivikautiseksi asuinpaikaksi arvellun paikan muinaisjäännösstatus ehdotetaan poistettavaksi. Yksi ennestään tunnettu paikka todettiin suurimmaksi osaksi tuhoutuneeksi (nro 26) ja yhdellä ennestään tunnetulla kivikautisella asuinpaikalla on uusi Bonvesta mökkitontti (nro 23) ja yksi ennestään tunnettu kivikautinen asuinpaikka on tuhoutumassa hiekanotossa (nro 66). Kolme uusista asuinpaikoista löytyi rakenteilla olevilta tai juuri rakennetuilta mökkitonteilta (nro 83, 84 ja 82). Kaikkiaan kunnasta tunnetaan nyt 91 kiinteää muinaisjäännöstä joista tutkimusalueella 56 kpl + Telataipaleen kanava jota ei erikseen tässä raportissa käsitellä. Uudet paikat ovat nro 72 – 91. Uudet löydöt KM 36779-36796, saviastian paloja (ka II, varh. asb., myöh neol ker.), kvartsi-iskoksia, palanutta luuta.

Raportti pdf-tiedostona (2,6 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Paikkojen yhteydessä on linkki kansalaisen karttapaikalle. Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle