Summassaaren hotellin alueen muinaisjäännösinventointi 2007

Alue:Summassaaren Kylpylähotellin (tila 1:351) alue, poisluettuna tunnettut muinaisjäännökset, Museoviraston syksyllä 2007 antaman lausunnon mukaan rajattuna. Muu Summassaaren alue käytiin läpi Saarijärven kaupungin toimeksiannosta: Summasaaren länsiosan inventointia (erillinen raportti) ja Summassaaren itäosa Saarijärven pienvesien inventoinnin yhteydessä (erillinen raportti).
Tarkoitus:Tarkistaa kattavasti alueen maasto, onko siellä vielä havaitsemattomia muinaisjäännöksiä ja toisaalta tunnettujen kohteiden ympäristö jossa selvittää ulottuvatko kohteet aiemmin oletettua laajemmalle alueelle. Menetelmä: pääosin systemaattinen koekuopitus, pieneltä osin osin satunnainen koekuopitus.
Työaika:Kenttätyöaika: 9.9. ja 23. – 27.9. ja 2.10. 2007.
Kustantaja:Summassaaren kylpylähotelli
Tekijät:Mikroliitti Oy, Timo Jussila, Timo Sepänmaa, Hannu Poutiainen. Raportti Jussila.
Aiemmat tutkimukset: Huurre M, inventointi 1969. Schulz H-P, inventointi 1993. Jussila T, 2007: Saarijärvi. Summassaaren rantakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2007. Jussila T, 2007: Saarijärvi. Pienvesien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2007. Väliraportti. (työ jatkuu v. 2008)
Tulokset:Tutkimusalueella sijaitsee laaja Summassaaren etelärannan asuinpaikka, jonka Summassaaren inventoinnin yhteydessä jaoin neljään loogiseen osaan muinaisjäännöksen käsittelyn ja siitä puhumisen helpottamiseksi: Saarijärvi nro 66-69 Eteläranta 3-6. Näistä nro 67 Eteläranta 4 tuli esille tässä työssä. Lisäksi alueela on yksittäisiä pyyntikuoppia. Alueella havaittiin yksi ehjä tervaränni (nro 73). Asuinpaikkojen Eteläranta 3 ja 6 rajaus hieman laajeni tämän työn tuloksena.
Löydöt:KM 37066, kvartsi-iskoksia, palanutta luuta, saviastian paloja. Aiemmat löydöt: KM 12234:442-445, KM 14537:172-173, KM 18071:1-3, KM 28247.

Raportti pdf-tiedostona (2,6 Mb). Raportti on pakattu www-versio, jossa kuvat ovat tiivistettyjä ja maastokarttaotteet on poistettu. Paikkojen yhteydessä on linkki kansalaisen karttapaikalle.Alkuperäinen painokelpoinen raportti on Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa.


Mikroliitti Oy:n pääsivulle