Timandra griseata W. Petersen, 1902

Suolaheinämittari

Timandra comai Schmidt, 1931

Suolaheinämittarit Timandra (Lepidoptera, Geometridae)
- kaksi lajia Suomessa
Lauri Kaila & Anders Albrecht

Otteita artikkelista
Euroopassa on aiemmin katsottu esiintyvän vain yksi sukuun kuuluva laji, suolaheinämittari Timandra griseata Petersen, 1902.
Nordström (1943) jakoi lajin kahdeksi alalajiksi: nimialalaji esiintyy hänen mukaansa Virossa ja Fennoskandiassa. Keski- ja Etelä-Euroopassa elävälle alalajille hän antoi nimen brykaria Nordström, 1943. Alalajijako perustui yksilöiden ulkonäköön: brykaria on griseataa pienempi ja pohjaväriltään kellertävämpi ja sen siivissä on voimakkaammin punaista sävyä.
Kaisila (1954) havaitsi, että Suomessa tavataan sekä nimimuodon että alalajin kuvaukseen sopivia yksilöitä ja esitti molempien alalajien elävän Suomessa.
Laurin ja Andersin tutkima aineisto käsitti n. 1500 kotimaista yksilöä.
-Siipien pohjaväri oli joko vaalean beigensävyinen tai selvästi kellertävä.
-Keltapohjaisten ja valkopohjaisten yksilöiden harmaiden suomujen määrässä oli huomattava ero: keltapohjaiset olivat selvästi vaaleampia kuin valkopohjaiset.
-Keltapohjaisia yksilöitä oli ainoastaan etelärannikon näytteessä. Valkopohjaisia oli kaikissa näytteissä, myös etelärannikolla.
-Valkopohjainen muoto oli hieman keltapohjaista suurempi verrattaessa saman sukupolven ja sukupuolen näytteitä toisiinsa.
-Valkopohjaisen muodon lento alkoi kesäkuun puolenvälin aikaan ja lennon huippu sattui kesäkuun lopulle. Toisen sukupolven havaintoja oli pitkälle syyskuuhun, mutta ne olivat yksittäisiä, eikä säännöllistä loppukesän huippua voitu havaita. Keltapohjainen muoto oli säännöllisen kaksisukupolvinen ja sen lento alkoi hiukan aikaisemmin kuin valkopohjaisen ja lennon huippu näytti ajoittuvan juuri ennen kesäkuun puoliväliä. Ero lennon huipuissa oli noin kaksi viikkoa.
-Valkopohjaisen muodon havainnot olivat jakautuneet melko tasaisesti etelärannikolta Tornioon saakka. Keltapohjaisen muodon havainnot painottuivat selvästi etelärannikolle ja lounaissaaristoon. Niukat sisämaan havainnot painottuivat Salpausselän seudulle sekä Itä-Suomeen.
-Naarasgenitaaleissa oli pienet, mutta vakaat erot. Sitä vastoin koirasgenitaalien rakenteet olivat hyvin samankaltaiset.
Muodot eroavat toisistaan koon, värin, naarasgenitaalien, fenologian sekä esiintymisalueen suhteen. Selviä välimuotoja ei aineistossa ollut tutkittujen ominaisuusyhdistelmien suhteen. Aineiston perusteella suolaheinämittari Timandra griseata Petersen, 1902 on todellisuudessa maassamme lajipari.
Valkopohjainen muoto on Timandra griseata Petersen, 1902.
Keltapohjainen muoto on suolaheinämittarin muotona alkuaan kuvattu Timandra griseata comai Schmidt, 1931. Tämä taksoni täyttää lajin kriteerit ja nostamme sen itsenäiseksi lajiksi Timandra comai.
1995 BAPTRIA 20(3):149-156.

Lajiparin vanhaa yhteistä havaintohistoriaa on mahdoton erotella, siksi yhteinen lajisivu.

30 mm (kärkiväli)

Finland
EH: Lammi 677:39
24. 6. 1993
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

27 mm (kärkiväli)

Finland
U: Porvoo mlk. Åminsby 669:41
11. 8. 1991
E.Suomalainen leg.
coll. P.Pakkanen
28 mm (wingspan)

Finland
U: Porvoo 667:42
11. 9. 2003
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

23 mm (wingspan)

Finland
U: Hanko Täktom 664:27
22. 7. - 5. 8. 2005
M.Soininmäki leg.
coll. M.SoininmäkiToukan ravintokasvi:
the larva feeds on:
  • Rumex sp. (hierakat)
  • --Rumex acetosa (niittysuolaheinä)

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: 1856, Kn: Paltamo, Al. & Ar. von Nordmann leg.
Arkisto: Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM (1821-1890) arkisto:
TENGSTRÖMin muistiinpanot 1859.
Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot
Kirjallisuus: 1859; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM
Geometridae, Crambidae et Pyralidae Faunae Fennicae.
1859 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 4 (ny Serie 1 Häftet):145-154.

Maakuntien ensihavainnotleg.
1856KnSotkamoAl. & Ar. von Nordmann
1856KnPaltamoAl. & Ar. von Nordmann
-1859 (1850-1859)VKiskoJ.C.Lihr
1865.07.19PKIlomantsiW.Woldstedt
1882.07.23EHKuhmoinenK.Ehnberg
1899.07.17PHVesantoJ.Sucksdorff
1899PSKuopio HaminanlahtiFabritius
-1911 (1908-1911)LKUukuniemiK.J.Valle
-1934EPVaasan seutu--
1935.08.19UTammisaariA.Nordman
1936AMaarianhaminaM.Donning
1942KPKannusV.Korri
1946.06.24ESMäntyharjuO.Peltonen
1947.09.15StSammaljokiV.Lauro
1951.07.11PPeIi UlkokrunniH.Roivainen
1952.06.29EKVirolahtiTh.Clayhills
1965.07.19-23PPpKemi Rytikari [729:39]S.Kontiokari
-1997 (1988-1997)KiL--(Suurperhosatlas)*
2008.07.18KsTaivalkoski Jurmu [727:54]P.Tokola*

Maakuntien viimeiset havainnotleg.
-1997 (1988-1997)KiL--(Suurperhosatlas)*ainoa, a single
1998.07.08PPpTornio Kaakamo [730:37]P.Tokola*

* = havainto koskee lajia griseata.

Sivu päivitetty-- 19.11.2009 --Page updated