Pertti Pakkanen
Järvenpää, Finland
Sivu päivitetty-- 30.4.2002 --Page updated

SUOMEN ELIÖMAANTIETEELLISTEN MAAKUNTIEN ALUEMUUTOKSIA

Suomen valtakunnan rajojen muututtua Etelä-Savon (ES) sisään jäi osia Etelä-Karjalasta (EK).

Aluemuutoksista on ollut mainintoja seuraavasti:

2000: Suomen suurperhosatlas (Huldén L. (ed.), Albrecht A., Itämies J., Malinen P. & Wettenhovi J.):
Ne osat nykyisten Joutsenon ja Imatran alueista, jotka aikaisemmin ovat kuuluneet Etelä-Karjalan luonnontieteelliseen maakuntaan, katsotaan nyt kuuluvan Etelä-Savoon.

2002: Suomen perhosten luettelo. - Sahlbergia 6(2) (Kullberg J., Albrecht A., Kaila L. & Varis V.):
Merkittävimpänä rajansiirtona mainittakoon Huldénin teoksessa Etelä-Savon sisään jääneiden Etelä-Karjalan osien siirto Etelä-Savoon.

Olen käynyt asiasta sähköpostikirjeenvaihtoa Jaakko Kullbergin (luonnontieteellinen keskusmuseo) kanssa ja aluesiirrot tarkoittavat jokaista kolmea kuntaa eli

Nuijamaa, koko Joutseno ja koko Imatra kuuluvat täten Etelä-Savoon (ES).


<---takaisin etusivulle ______ back to front page --->