Pertti Pakkanen
Järvenpää, Finland
Sivu päivitetty-- 24.11.2002 --Page updated

Vaeltajahavaintoja 2002

News about migrations to Finland 2002


Helicoverpa armigera
Vuoden 2001 vaeltaja (yli 250 havaintoa)
Ennen tätä kesää löydetty n. 70 kertaa Suomesta.
The migrant of the year 2001 (over 250 records)
Was met before this summer ab. 70 times in Finland.
photo by P.Pakkanen

 

Toukokuu    2002    May

Kesäkuu    2002    June

Heinäkuu    2002    July

Elokuu    2002    August

Syyskuu    2002    September

 
 
 

<---tiedonannot 2002 ______ news 2002 --->
<---Lapin havainnot 2002 ______ news from Lapland 2002 --->

<---takaisin etusivulle ______ back to front page --->