Im Café

Dingsbums Online haastattelee Klausia. Hän käy mielellään kahvilassa iltaisin.   Olet haastattelijan roolissa. Sano parikeskustelun suomalaiset vuorosanat saksaksi.
Peitä alla olevan ikkunan lauseet näkyvistä tarttumalla hiirellä välipalkkiin ja viemällä sitä alaspäin. Tarkista samasta ikkunasta, että olet sanonut oikein.

Dingsbums Online interviewt Klaus. Er geht abends gern ins Café. Du bist jetzt sein Interviewer. Übersetze die finnischen Ausdrücke ins Deutsche. Du kannst den Text verstecken oder blossstellen, indem du mit der Maus die Frames zu- oder aufmachst. Kontrolliere, dass du den Satz richtig gesagt hast.

Interviewer:
1. Mitä teet usein iltaisin?
2. Mitä teet kahvilassa?
3. Mitä kahvilassa voi tehdä?
4. Käytkö koskaan Internet-kahvilassa?
5. Haluaisitko käydä Internet-kahvilassa?
6. Mistä (Worüber) te puhutte kahvilassa?
7. Onko kahvilassa myös lehtiä?
8. Paljon kiitoksia haastattelusta!