Sisällysluettelo

1.      Johdanto..................................................................................................... 4

 

2.      Toimintakokemusmenetelmät.................................................................... 5

2.1              Menetelmien tausta.................................................................. 5

2.2              Menetelmien soveltuvuus ja käyttöalue................................... 5

2.3              Menetelmänä............................................................................ 6

2.3.1        Elämän hallinta............................................................ 7

2.3.2        Ryhmät ja turvallisuus.................................................. 7

2.3.3        Pelon tuntemukset....................................................... 9

2.3.3.1              Eri pelkoja.................................................. 9

2.3.3.2              Eri vaaroja................................................ 11

2.3.3.3              Aggressiot................................................. 12

2.3.4        Kasvun mahdollisuudet.............................................. 12

2.3.5        Ohjaajan merkitys...................................................... 13

 

3.      Toteutetun projektin  kuvaus................................................................... 15

3.1              Tutkimuskohde...................................................................... 15

3.2              Koulun asettamat tavoitteet................................................... 15

            3.2.1 Koulun meininki........................................................... 17

3.3              Menetelmien kuvaus.............................................................. 18

3.3.1        Harjoitteet.................................................................. 18

3.3.2        Purku ja prosessointi.................................................. 18

 

4        Tutkimuksen toteutus.............................................................................. 20

4.1              Tutkimusongelma................................................................... 20

4.2              Menetelmät ja aineistot.......................................................... 20

4.3              Tutkijan kaksoisrooli.............................................................. 21

 

5.      Tulokset................................................................................................... 23

5.1              Tulkinta.................................................................................. 23

5.2              Vastaukset.............................................................................. 23

5.3              Projekti................................................................................... 25

5.3.1        Kiusaaminen.............................................................. 32

5.4              Tunteet................................................................................... 34

5.4.1       Tuntemukset yleensä............................................... 35

5.4.2             Pelon tuntemukset................................................... 39

5.4.3             Aggressioita herättävät tuntemukset........................ 40

5.4.4             Ryhmätoimintaan liittyviä........................................ 42

5.4.5       Tytöt ja pojat........................................................... 42

5.5        Harjoitteet............................................................................. 43

5.5.1       Lämmittely ja tutustumisharjoitteet......................... 44

5.5.2       Pari- ja pienryhmätehtävät....................................... 44

5.5.3       Yhteistoiminta harjoitteet........................................ 45

5.5.4       Laskeutuminen........................................................ 46

5.5.5       Purku ja prosessointi............................................... 48

 

6.      Pohdinta................................................................................................... 49

 

7.      Lähdeluettelo........................................................................................... 52

 

8.      Liitteet...................................................................................................... 53

8.1              Käytettyjen harjoitteiden kuvaus........................................... 53

8.2              Kyselylomakkeet.................................................................... 56

8.3              Haastattelun runko................................................................. 59

8.4              Kuviot teemahaastattelussa................................................... 61

8.5              Koulun meininki.................................................................... 62

 

 

1. Johdanto

Viime aikoina on paljon käyty keskustelua suomalaisten koululaisten viihtyvyydestä ja koulurauhasta. Samalla yksilökeskeisen opetuksen ja opetusmenetelmien käyttö on lisääntynyt koulujen saadessa itse päättää opetussuunnitelmista. Luokkien koko on laman myötä kasvanut mikä on johtanut tilanteeseen jossa oppilaiden hyvinvoinnista on alettu keskustelemaan laajemmin. Jos tarkastelemme syrjäytymistä sosiaalisten taitojen tematiikasta, asettaa tämä lisävaatimuksia ihmissuhdetaidoille toimia suurissa opetustilanteissa. Mitä koulun tulisi tehdä tukeakseen oppilaidensa kasvua ja sosiaalisten taitojen kehitystä sekä vastuullisuutta?.

Tutkielma tarkastelee toimintakokemusmenetelmien vaikutuksia seitsemäsluokkalaisten kouluviihtyvyyden sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen.  Miten oppilaat ovat kokeneet luokan ilmapiirin muuttuneen seikkailupäivien jälkeen. Ovatko oppilaat pystyneet hyödyntämään päivien aikana koetut tehtävät.

Tutkimuksen toteutumisesta kiitoksen ansaitsevat valtiotieteiden tohtori Sinikka Aapola arvokkaasta avusta tutkielman teossa, nuorisonohjaaja Eeva Torvinen Kivenlahden nuorisotilalta avusta menetelmien käytössä, Mainingin koulun apulaisrehtori Eeva-Liisa Kaitila ja erityisesti Mainingin koulun seitsemännet luokat ja luokkien luokanvalvojat. Kiitoksen ansaitsevat myös ne kaikki jotka ovat kommentoineet ja antaneet arvokasta kritiikkiä sekä antaneet rakentavia ehdotuksia. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä haluan kiittää Espoon oppisopimustoimistoa,  Espoon Nuorisoasiainkeskusta sekä Kanneljärven opistoa ja ammattitaitoista henkilökuntaa jotka mahdollistivat mahdollisuuden tutkielman tekemiseen.

 

takaisin

Tilaa koko tutkari meilaamalla yhteystietosi ja vahvistamalla tilauksesi. Hinta 10e+postituskulut. Toimitus diskettillä tai meilinä ja formaatti wordinä tai vastaavana.

 
 


© by roba. all rights reserved.