ASU VAPAA …kenen värejä kannat?

Annika Kutilainen
Afgaani 2/97

Tässä osassa pääsemme perusväreistä afgaanien värikartan harvinaisempiin sävyihin. Kaikkien afgaanilla esiintyvien värien periytymistavasta ei ole täyttä varmuutta, mutta esitämme tässä laskentatapoja, joiden avulla niiden esiintymistä voi yrittää ennustaa. Luonnon monimuotoisuuden edessä ihmisen järki saa kuitenkin tunnustaa rajallisuutensa – eniten kaikista kysymyksistä kammoksun tällaisia: ”Voiko siitä tulla aprikooseja?”

Aluksi kertaamme afgaanien väriaakkoset:

A-sarja: perusväri
- A kokomusta
- Ay kullanvärinen
- at black & tan

C-sarja: vaalentajageeni

- C normaalisävy
  - cch vaalentunut sävy
D-sarja: haalistajageeni
- D musta pysyy mustana
- d musta haalistuu siniseksi
E-sarja: pigmentti
- E täysivärinen ilman maskia
- Em täysivärinen, musta maski
- Ebr brindlegeeni
- e rajoittajageeni (estää mustien karvojen esiintulon)
  

Tarkemmin käsittelemättä jätämme seuraavat geenisarjat, joissa afgaanilla ei yleensä esiinny vaihtelua:

B-sarja: maksanvärinen pigmentti
G-sarja: haalistajageeni (tuottaa sinisen värin mm. kerryterriereillä)
M-sarja: merle-tekijä
S-sarja: laikkutekijä
T-sarja: pilkkutekijä.

Sininen (D-sarja)

Sininen afgaani on geneettisesti kokomusta (AA, AAy tai Aat), jolla haalistajageeni d muuttaa mustan värin siniseksi. Haalistaja d on resessiivinen geenille D, joka säilyttää mustan värin mustana. Sininen afgaani on siten genotyypiltään AA-dd, AAy-dd tai Aat-dd. Dd-koira on väriltään haalistumaton, mutta voi periyttää sinistä. Kun ensimmäiset siniset afgaanit tuotiin Suomeen, suomalaisessa kannassa ei ollut d-geeniä juuri lainkaan. Siksi tuontikoirien jälkeläiset ”tavallisten” koirien kanssa olivatkin kokomustia. Sininen Khanabad Blue Panther (AAy-dd) astui black & tan värisen Regina del Flamanten (atat-DD). Pennut olivat kullanvärisiä ja kokomustia:

Kun siniset Panther ja Idyll-Dell’s Blue Hawaii astutettiin keskenään, saatiin jo sinistäkin. Jälkeläisissä oli kuitenkin myös creme-värinen Tazi-Pa-Chenga Grandezza, joten otetaanpa E-sarjan geenit mukaan laskelmiin. Koska Grandezza oli tyyppiä ee, sen oli täytynyt saada e-geeni kummaltakin vanhemmaltaan. Panther ja Hawaii olivat itse täysvärisiä, joten niiden genotyyppi oli Ee. Panther oli siten tyyppiä AAy-dd-Ee ja Hawaii todennäköisimmin niinikään AAy-dd-Ee, vaikka se ei koskaan saanut goldeneita tai black & taneja pentuja eikä sen jälkeläisillä jatkettu jalostusta niin laajalti, että sen perimä olisi varmistunut. Tiedämme kuitenkin, että Hawaii ei ollut tyyppiä AA, koska siinä tapauksessa kaikki sen jälkeläiset olisivat perineet A-geenin ja jättäneet kokomustia pentuja – mitä ei tapahtunut. Tässä siis Panther + Hawaii:

Sinisiä, cremejä ja goldeneita pitäisi siis syntyä 9:4:3. Todellisuudessa Panther ja Hawaii saivat 13 jälkeläistä, joista 11 sinistä ja kaksi cremeä. 

Tytär Grandezza astutettiin kahdella brindle-uroksella. Sen jälkeläiset olivat brindlejä ja bm goldeneita. Brindle uros El Khyrias Diablo oli genotyypiltään Ayat-DD-EbrE. at-geenin mukanaolo on todennäköistä siksi, että Diablon veli Dancing Devil oli black & tan, eli molemmat Diablon vanhemmat kantoivat at-geeniä. Koska Grandezza jätti kullanvärisiä pentuja, mutta ei yhtään täysmustaa, tiedämme, että edellisen taulukon creme-vaihtoehdoista se oli tyyppiä AyAy-dd-ee. Siten yhdistelmän tulokset näyttävät tältä:

 

Näistä jälkeläisistä esimerkiksi brindle Choice Wild West periytti black & tania, joten se oli genotyypiltään Ayat-Dd-Ebre. d-geenin mukanaolo näkyy siitä, että Wild West sai sinisen Coastwind Celestan kanssa sinisen tyttären, jonka siis täytyi periä d-geeni molemmilta vanhemmiltaan. 

Brindle (E-sarja?)

Peruutamme vähän takaisin ja tutkimme brindle-tekijää. Itse asiassa kirjallisuudessa ei olla yksimielisiä siitä, aiheuttaako afgaanin brindlen erillinen juovat tuottava geeni vai onko kyseessä E-geenin muunnos, joka aiheuttaa tumman ja vaalean karvan vaihtelua. Käytännössä on kuitenkin osoittautunut, että brindle-tekijä on dominoiva, sillä kun ”raidattomaan” kantaan on lisätty brindlejä tuontikoiria, heti ensimmäisen sukupolven jälkeläisissä on ollut brindlejä. Näin kävi esimerkiksi Englannissa, kun black & brindle Ajman Branwen Khandahar toi sieltä kadonneen brindle-värin kantaan takaisin, ja Pohjoismaissa, kun brindle Panameric of Stormhill sai kullanväristen puolisoidensa kanssa brindlejä ja black & brindlejä pentuja.

Koska brindle-tekijä on dominoiva, pitäisi myös olla mahdollista, että kaksi brindleä koiraa saa keskenään myös kullanvärisiä pentuja – niillähän voi olla brindlelle resessiivinen E-tekijä geeniparin toisena geeninä, ja tällöin pentu, joka saa sen molemmilta vanhemmiltaan, syntyy ilman raitoja. En kuitenkaan ole löytänyt muististani yhtään tällaista pentuetta. Mielenkiintoinen ehdokas syntyi pentueessa, jonka vanhempina olivat brindlet Choice Wild West ja Sonaatti, mutta tämäkin koira (Sonate’s Sordino) tummui vanhetessaan. 

Toim. huom. (2003) Artikkelin julkaisemisen jälkeen toimitusta muistutettiin em. Panameric of Stormhillin sisaruksista. Sen molemmat vanhemmat olivat brindlejä, ja pentueessa oli brindlejen lisäksi ainakin yksi bm golden narttu, Pantomine of Stormhill. Raidattomia jälkeläisiä on sittemmin syntynyt brindle-vanhemmille myös Scaramis- ja Hearthill-kenneleissä. Brindle-geenin (kbr) oletetaan nykyisin sijoittuvan samaan K-lokukseen kuin kokomusta väri.

Tämän artikkelin tarpeisiin käytämme kaaviossa merkintää Ebr, joka siis on dominoiva sekä suhteessa mustan maskin tuottavaan geeniin Em, maskittoman täysvärisen koiran tuottavaan geeniin E että maskittoman cremen tuottavaan e-geeniin.

Brindle-raitojen itsenäisyys näkyy havainnollisesti yhdistelmissä, joissa kumpikaan brindle-pennun vanhemmista ei ole itse brindle. Esimerkiksi black & brindle Taikatassun Lysti ja bm silver Sunrice Rosalinda saivat yhdessä neljä bm silveriä, kolme bm goldenia ja kaksi brindleä. Yksikään pennuista ei ollut black & tan tai black & brindle, mistä voimme päätellä, että emolta puuttui resessiivinen at-geeni. Lysti oli genotyypiltään atat-EbrE ja Rosalinda AyAy-EE:

Periaatteessa puolet pennuista olisi siten ollut brindlejä. Nyt sattuma teki raidattomien osuudesta huomattavasti suuremman.

Vastaavalla tavalla black & tan ja brindle voivat yhdessä saada kullanvärisiä pentuja, kuten kävi yhdistelmässä Choice Mr Chance (atat-EE) ja Choice Stranger’s Touch (Ayat-EbrE):

Jälkeläisissä oli 2 bm goldenia, 2 brindleä ja 3 black & brindleä. Tarkkuuden vuoksi todettakoon, että jompi kumpi vanhemmista saattoi kantaa myös e-geeniä, koska kummallakin oli creme-värisiä sisaruksia. Molemmilla sitä ei kuitenkaan ollut, sillä tällöin creme-väriä olisi näkynyt myös pennuissa. Kysymys e-geenin mukanaolosta olisi voinut selvitä seuraavissa sukupolvissa, mutta tämän yhdistelmän koiria ei käytetty edelleen jalostukseen.

Domino

Dominoväri on black & tanin muunnos, jonka esiintyminen vaatii ns. manttelitekijää. Tämä manttelitekijä aiheuttaa black & tan –värisellä koiralla mustan värin ”vetäytymisen” niin, että vaaleiden alueiden osuus kasvaa ja musta väri keskittyy selkään, häntään ja otsapantaan. Samalla värisävyt haalistuvat sinisävyiseen ja kermanväriin päin. En ole kirjallisuudesta löytänyt selvitystä siihen, periytyykö manttelitekijä itsenäisesti (jolloin black & tania kantamatonkin koira voisi periyttää dominotekijää) vai onko se at-geenin muunnos. Laskelmissa on kuitenkin selkeintä olettaa se at-geenin resessiiviseksi muunnokseksi ja käyttää vaikkapa merkintää am (m=mantteli). Käytännön tilanteissa tämä laskutapa on toiminut hyvin. 

Esimerkiksi otan yhdistelmän El Khyrias Do Believe It ja Pacific Pride of Stormhill. Do Believe It oli väriltään black & tan ja sillä oli sekä maskittomia cremejä että dominojälkeläisiä, joten se oli genotyypiltään atam-Ee. Pacific Pride oli black & brindle, joten sen genotyyppi oli atam-EbrE. Mahdollisia sukusoluyhdistelmiä saadaan melkoinen valikoima. 

Jos taulukosta poimitaan eri värivaihtoehdot, suhde on 3 black & tania : 3 black & brindleä : 1 domino : 1 brindle domino. Käytännössä tulos tästä yhdistelmästä oli 3 black & brindleä, 2 black & tania ja 2 brindle dominoa. 

Kaksi dominokoiraa saa siten periaatteessa keskenään vain dominovärisiä pentuja. Käytännössä tällaisia pentueita on syntynytkin. Yllätyksiä voi tulla silloin, kun e-geeni tulee mukaan kuvioihin. Odotetun dominopentueen sijasta pentulaatikossa voikin olla varsin vaaleaa: esimerkiksi creme-värinen narttu A’Rosafan Appassionata sai kahden dominovärisen uroksen kanssa pentueet, joista toisessa oli kuusi dominoa, mutta toisessa neljä cremeä ja vain yksi domino (tarkemmin ottaen brindle domino).

Dominopentue osoittaa, että Appassionata on creme-värinsä ”alla” itse domino eli amam-ee. Dominovärisen Imdee’s I’m A Ghostin genotyyppi on amam-EE, joten sen ja Appassionatan kaikki pennut saavat geeniyhdistelmän amam-Ee. Ne ovat siis väriltään dominoita, mutta periyttävät myös cremeä. Brindle domino Syringa Somewhere Over The Rainbow kantaa myös e-geeniä perimässään, joten sen genotyyppi on amam-Ebre. Nyt jälkeläisiä syntyy kahta tyyppiä:

Lukumäärän suhde olisi laskennallisesti 1:1, käytännössä cremejä syntyi tällä kertaa enemmän.

  

Näinkin voi käydä: vaikka molemmat vanhemmat ovat dominoita, pentulaatikossa vilisee valkoista.

Vaalentajageenit (C-sarja) 

Vaalentajageenien vaikutusta on hankalaa täsmällisesti määritellä. Ilmeisesti kyseessä ei ole pelkästään geenipari, vaan kyseessä on ns. polymeerinen geeni, jolloin samaan ominaisuuteen (turkin vaaleuteen) vaikuttaa samanaikaisesti useita geenipareja, ja koira on sitä vaaleampi, mitä enemmän tätä tekijää sen perimään on kasautunut. C-sarjan vaihtoehdot ovat C (normaalisävy) ja cch (vaalentaja, ”chinchilla”). Vaalentajageenien vaikutus näkyy sekä kullanvärissä, jossa cch-geeni luo mustamaskisen silverin, että cremessä, joka voi muuttua lähes valkoiseksi. Esimerkiksi edellä käsitellyssä yhdistelmässä Taikatassun Lysti + Sunrice Rosalinda puolet ”kullanvärisistä” Ayat-pennuista oli cch-geenin vaikutuksesta bm silvereitä.

Myös sininen väri vaalenee vaalentajageenien vaikutuksesta kohti hopean sävyjä. Teoriassa puhtaanvalkoinen koira voisi olla myös valkeaksi asti vaalentunut sininen. Mutta jotta asian käsittäminen ei olisi liian helppoa, todellisuudessa esiintyy myös black & silvereitä, joiden turkissa on vaalentuneita alueita, hopeaisia latvakarvoja ym. Miksi joillakin on niitä, mutta toisilla ei, on pelkästään arvailujen varassa.

Koska väri periytyy ”kasautuvasti”, jälkeläisten tarkkoja värisävyjä on mahdoton arvailla. Tilannetta voidaan ihmisillä verrata vaikkapa mulattipariskuntaan, jonka lapset voivat olla ihonväriltään kaikkea mahdollista vitivalkoisesta pikimustaan. Etukäteen voidaan ainoastaan sanoa, onko yhdistelmässä vaalentajageeniä vai ei. Voidaan myös olettaa, että vaalentajageeniä kantavan koiran kaikenväriset jälkeläiset ovat keskimäärin sävyltään vaaleampia kuin normaalisävyisen koiran. Jos astutamme kaksi sisarusta, bm goldenin ja bm silverin, samalla black & brindle –värisellä uroksella, golden-sisko voisi saada vaikkapa bm goldeneita, brindlejä, black & taneja, black & brindlejä ja creme-pentuja, kun taas silver-sisko saisi bm silvereitä, cream brindlejä, black & silvereitä, black & silver brindlejä ja valkoisia – mutta myös normaalisävyisiä bm goldeneita, brindlejä, black & taneja jne.

Toim. huom. (2003) Toinen selitys on, että C-sarjassa on kyseessä ns. hypomorfinen alleeli, jolloin C-geeni olisi epätäydellisesti dominoiva ja jo yksi cch-geeni saisi aikaan, että koira (Ccch) on vaaleampi kuin CC-yksilö, mutta tummempi kuin cchcch-yksilö.

Vielä viimeisenä esimerkkinä värien ihmeellisestä maailmasta otan esille yhdistelmän Coastwind Ivorycoast Tuftan ja Choice Silver Streak. Tuftanin rekisteröity väri oli black & brindle. Sen turkissa oli kuitenkin sinisävyisiä haalistumia niin, että arveltiin sen voivan olla myös blue & tan. Yhdessä bm goldenin Juggler’s Angelican kanssa se jätti kokomustia ja kullanvärisiä pentuja. Silver Streak oli rekisteröidyltä väriltään silver/blue/cream brindle. Sen isä oli samanvärinen, emo bm golden, emonemo maskiton creme ja emonemonemo sininen. Yhdeksästä pennusta kolme oli sinistä, kaksi valkoista, kaksi kermanväristä, yksi sinibrindle ja yksi silver/cream brindle. Mitenkö tämä oli mahdollista? Sen pohtiminen veisi tilaa vielä yhden jatko-osan verran, joten jätän sen suosiolla harjoitustehtäväksi.

  

Nämä raidat
eivät periydy…