Suomen Afgaanit - Finlands Afghaner ry - The Afghan Hound Club of Finland
  

[In English]

  

Jäsenlehti "Afgaani - Afghanen"

   
 

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Jäsenmaksu on 25 euroa

Kts. 'Haluatko liittyä jäseneksi?'

 

Ilmestymiskuukausi Aineistopäivät
Maaliskuu 1.2.2018
Heinäkuu 1.5.2018
Syyskuu 15.8.2018
Joulukuu 1.11.2018

  

Ilmoitushinnat

   
Jäsenten koira- ja kasvattajailmoitukset: euroa

Vuosikerrasta 2013 eteenpäin lehti on ilmestynyt täysin värillisenä, koossa B5! 

Jalostuspalstalla julkaistaan vain suomalaisten jäsenten rivi-ilmoitukset astutuksista ja pentueista ja ne ovat maksuttomia.  

Valiokuvat (FI Mva, FI Kva, CIB, CIC, CIBP) ovat maksuttomia kaikille jäsenille. 

Ilmoitukset on maksettava etukäteen ja maksukuitti on liitettävä aineiston mukaan. 

Käytä viitettä: 11060

  1/1 sivu  40,-
  1/2 sivu  20,-
  rivi-ilmoitus (ei kuvaa) 5,-
  etukansi 100,-
Muut ilmoitukset:   
tied. afgaanilehti@gmail.com
  
   

Mainokset, artikkelit yms lähetetään osoitteella:

Terja Koivumäki 
Kustaantie 6 B, 01400 Vantaa
puh.
(09) 8744 963, 050 322 7132
afgaanilehti@gmail.com 

    

   

Club Magazine "Afgaani - Afghanen"

  

Issued four times per year, in full colour since 2013

Membership fee:
25 euro/year + postage to foreign countries 10 euro/year = 35 euro

Bank: Nordea Bank Plc
SWIFT code (BIC): NDEAFIHH
In favour of Suomen Afgaanit ry
Bank account number / IBAN: FI96 2363 1800 0064 59

Reference number for paying the advertisement fees is: 11060

Month of publication

Deadline
March 1.2.2018
July 1.5.2018
September 15.8.2018
December 1.11.2018

   

Advertising rates

  
For members:  

  

If you are planning to advertise, please contact the editor first!

All advertising must be prepaid. Send the receipt or a copy of it together with the ad.

  Full page (4-colour) EUR 40,-
  One-half page (4-colour) EUR 20,-
  Classifieds (no photo) EUR 5,-
  Front cover (4-colour) EUR 100,-
 
For non-members:
 
 please contact: afgaanilehti@gmail.com 
   

 

   
Ads, articles etc. should be sent to:

Terja Koivumäki
Kustaantie 6 B, FI-01400 Vantaa, Finland
tel. +358-9-8744 963 or mobile +358-50-322 7132

afgaanilehti@gmail.com 

    

 

Webmaster