Suomen Afgaanit - Finlands Afghaner ry - The Afghan Hound Club of Finland

  

Hinta vain 34 €/kk!

Price only 34 €/month!

  

Haluatko varata itsellesi
Valokeila-sivun?

Jokaisella afgaaninomistajalla on mahdollisuus esitellä koiriaan SA-FA:n sivuilla! Saat oman sivun kuukauden ajaksi seuraavalla tavalla: 

1. Varaa haluamasi kuukausi palautekaavakkeen kautta tästä 

2. Maksa varauksesi välittömästi saatuasi sivun tekijältä vahvistuksen 
(muista viitenumero 28095) 

3. Toimita aineisto sivun tekijälle viimeistään kuukautta ennen julkaisupäivää (esim. huhtikuun sivun aineisto 1.3. mennessä) 

Lue tarkemmat varausohjeet tästä

Toivomme, että Valokeila-sivun varanneet pitäisivät yhteyttä (sa-fa@dlc.fi) ja ilmoittaisivat suunnitelmistaan jo hyvissä ajoin ennen aineiston viimeistä toimituspäivää!

   

Would you like to have 
a Spotlight ad?

Every Afghan Hound owner has the possibility to present his/her dogs on the website of the Afghan Hound Club of Finland! You can have your own page for a month by following these instructions: 

1. Reserve the desired month using the feedback form here

2. Pay your reservation as soon as you have received the confirmation e-mail from the webmaster 

3. Send the material at least one month before the publishing date (i.e. Spotlight of April by 1.3.) to the address you were given in the confirmation e-mail 

Read detailed instructions here

We hope you will stay in touch (sa-fa@dlc.fi) and let us know about your plans in good time before the dead line of the material!

  

Kussakin kuussa voidaan julkaista kaksi Valokeilaa
mikäli ainakin toinen niistä toimitetaan valmiina HTML-muotoisena websivuna 
(kysy tarvittaessa lisää webmastereilta, sa-fa@dlc.fi). 
Ilmoitathan siis jo varatessasi jos tiedät toimittavasi valmiin sivun!

Each month two Spotlight ads can be published
providing that one or both of them are sent as a ready HTML-based web page
(ask for more information from the webmasters, sa-fa@dlc.fi).
Please mention in your reservation if you know you are going to send us a ready made page!

  

Valokeilan varauslista 2013
Spotlight reservations 2013

Kuukausi / Month
Nimi / Name

HTML

Varattu /
Reserved
Nimi / Name

HTML

Varattu /
Reserved
Tammikuu / January T. Hyppönen           
Helmikuu / February             
Maaliskuu / March            
Huhtikuu / 
April
           
Toukokuu / 
May
            
Kesäkuu / 
June
           
Heinäkuu / 
July
           
Elokuu / 
August
            
Syyskuu / September             
Lokakuu / October            
Marraskuu / November             
Joulukuu / December            

             

 
Valokeila-sivun varausohjeet:

 1. Varaus tulee voimaan, kun yhdistys on sen vahvistanut. Saat vahvistuksen sivun tekijältä sähköpostitse. Voit varata itsellesi tai samaan perheeseen yhden Valokeila-sivun vuodessa. Mahdollisia peruutuksia tai tyhjäksi jääviä kuukausia varten voit ilmoittautua epäviralliselle jonotuslistalle, jolloin voit saada useammankin kuukauden vuodessa, mutta etusijalla ovat ne, joilla ei vielä ole ollut omaa Valokeilaa.

 2. Valokeila-pakettiin kuuluu:

 • enintään 5 valokuvaa

 • 1 - 2 sukutaulua (max. 4 polvea), kun toimitat ne valmiiksi täyttämälläsi sukutaulupohjalla

 • rajoittamattomasti julkaisuvalmista tekstiä

Valokeila-paketin hinta on 34 € / kk.
Lisäkuvista veloitetaan 5 € / kpl.

 1. Vahvistuksen saatuasi varmista varauksesi maksamalla hinta ensi tilassa (Nordea 236318-6459, muista käyttää viitettä 28095) tai ilmoita heti sivun tekijälle, jos haluat peruuttaa varauksesi. Ilmoita maksupäivä sivun tekijälle. Jos et ole ajoissa ottanut yhteyttä, varauksesi voidaan katsoa peruuntuneeksi ja Valokeila voidaan antaa toiselle. Veloitamme mainoskuukauden hinnan myös peruuttamatta jääneistä tai viime tipassa peruutetuista Valokeiloista. Varattua Valokeilaa ei voi luovuttaa toiselle sopimatta asiasta ensin sivun tekijän kanssa.

 2. Toimita materiaali sivun tekijälle viimeistään kuukautta ennen julkaisupäivää. Jos toimitat sivun julkaisuvalmiina (HTML-muodossa), toimita se vähintään kaksi viikkoa ennen julkaisupäivää. Liitä julkaisuvalmiin sivun mukaan myös "logo", joka toimii linkkinä itse sivulle. (Logon maksimikoko on 300 x 180 pikseliä).

  Lähetä materiaali esim. sähköpostilla osoitteeseen, joka ilmoitetaan sinulle varausvahvistuksen yhteydessä. Kuvat voit toimittaa joko paperikuvina tai tiedostomuodossa. Jos tarvitset lisätietoja kuvien skannaamisesta, ota yhteyttä sivun tekijään.  
    
  Mikäli haluat sivullesi sukutaulun, saat sukutaulupohjan tästä (klikkaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitse ”Save target as” tai ”Tallenna kohde nimellä”, tms), täytä pohja, tallenna se ja lähetä sivun tekijälle.
    
  Jos aineisto saapuu myöhässä, se julkaistaan vastaavasti yhtä monta päivää viivästyneenä. Maksua ei hyvitetä takaisin käyttämättä jääneiltä päiviltä.

 3. Sinulla on mahdollisuus jatkaa mainosaikaa yhdellä kuukaudella hintaan 10 €. Sivun sisältöön ei tehdä muutoksia jatkoajalla. Pienistä, ajankohtaisista tekstipäivityksistä voidaan kuitenkin sopia. Pentuemainokseen voi lisäksi vaihtaa enintään kaksi kuvaa. 

 4. Pidä sivun tekijä ajan tasalla suunnitelmistasi!
    
  Sivuihin liittyviin kysymyksiin vastaa Webmaster / sa-fa@dlc.fi
    
  Valokeilassa mainostamalla tuet SA-FA:n toimintaa ja mahdollistat internet-sivujen ylläpidon.  

  
Ohjeet/säännöt päivitetty 1.11.2006

  

Vanhat mainostajat :: click :: Previous users

Klikkaa käyttäjälistaukseen :: Click for user statistics

     

 
Instructions for a Spotlight page

 1. The reservation is valid after the club has confirmed it by e-mail. One Spotlight page can be reserved for you or your family member per year. Your name can also be put down on a waiting list in case there will be cancellations or unreserved months. By means of this list you can have more than one Spotlight month per year, but the priority is given to those who have not had a Spotlight page earlier.

 2. The Spotlight includes:  

 • 1 - 5 photographs

 • 1 - 2 pedigrees (max. 4 generations), please send by filling in the Word document you will find further down

 • unlimited amount of text, providing it is ready to be published

The price of the Spotlight page is 34 € / month + the eventual money transfer expences.
 
Price for the additional photographs is 5 € / photo.

 1. Confirm your reservation by paying the price as soon as you have received the confirmation message from your contact person. Please note that when paying from abroad the bank charges extra fees for cheques, which have to be added to the price. You can find our bank account information here. Send the receipt to your contact person, or by fax +358-9-8744963 or by e-mail. If you haven't taken any contact, your reservation can be cancelled and the page given to someone else. The price of the Spotlight will be charged also in case of an uncancelled reservation or if the cancellation is made by last minute. A reserved Spotlight cannot be given to another person without first discussing about it with your contact person.   

 2. Send the material to your contact person at least one month before the publishing date by e-mail (or by ordinary mail) to the address that is given to you when you get the confirmation. If you send a ready made HTML-page, please send it at least two weeks before the publishing date. Don't forget to enclose a "logo" that will be used as a link to your Spotlight ad. (The maximum size for the logo is 300 x 180 pixels).
    
  You can send the photos as paper copies or as picture files. If more information about scanning the photos is needed, please contact the person who will be designing the page.

  If you want to have a pedigree on your page, please use this form (click the right button of the mouse and choose “Save target as”), fill in the form, save it and send to your contact person. 
    
  If the material is late, it will be published correspondingly delayed. The price will not be compensated for the days not used.

 3. You can lengthen the advertising period by one month. The price for an extra month is 10 €. The contents of the page will be the same during the extra month, except for some minor updates that have been agreed with your contact person. In litter advertisements, however, it's possible to change one or two photos.   

 4. Please keep in touch with your contact person in good time to inform her about your plans!
    
  If you have any questions about the Spotlight, please contact the Webmaster / sa-fa@dlc.fi 
    
  By advertising in the Spotlight you'll support the activities of the Afghan Hound Club of Finland and the maintenance of this website.

  
Instructions updated 1.11.2006