SHORINJI KEMPO
Vantaa Branch


- fusatsu katsujin -

SUOMEN SHORINJI KEMPO LIITTO

FSKF Suomen Shorinji Kempo liiton jäsenseurat:

Helsinki Shorinji Kempo ry. / Branch

Helsingin yliopisto Shorinji Kempo ry. / Branch

Hämeenlinna Shorinji Kempo ry. / Branch

Jyväskylä Shorinji Kempo ry. / Branch

Lahden Shorinji Kempo ry.

Laukaan Shorinji Kempo ry. / Branch

Länsi-Helsingin Shorinji Kempo ry.

Mariehamns Shorinji Kempo Klubb rf. / Branch

Mikkelin Shorinji Kempo ry.

Säynätsalon Shorinji Kempo ry. / Branch

Vaajakosken Shorinji Kempo ry. / Branch

Vantaan Shorinji Kempo ry. / Branch

WSKO World Shorinji Kempo Organization

Suomen Shorinji Kempo Liitto FSKF